Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Łętkowicach

Sygnatura
29/1197/0
Daty skrajne
1862 - 1912, 1914 - 1917 [1949]
Liczba serii
0
Liczba skanów
2111

Zawartość:

Księgi urodzin, małżeństw i zgonów 1862-1864, 1866-1881, 1883-1888, 1890-1903, 1905-1908, 1912, 1914; Alegata do ksiąg małżeństw 1862,1863,1866,1869-1882,1886-1887, 1889,1890-1894,1895,1896,1900, 1907-1908 (sygn. 29/1197/1-77)

Dzieje twórcy:

Daty skrajne:

1862 - 1912, 1914 - 1917 [1949]

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1862-1864, 1866-1881, 1883-1903, 1905-1908, 1910-1912, 1914-1917, 1949-1949.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

79

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

0

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
spis zdawczo-odbiorczy Tak
inwentarz kartkowy zatwierdzony Tak

Zespół w Oddziale II.