Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Niegardowie

Sygnatura
29/1204/0
Daty skrajne
1862 - 1917, 1933 - 1939
Liczba serii
0
Liczba skanów
6122

Zawartość:

Księgi urodzin, małżeństw i zgonów 1862-1913, 1914; Księga urodzeń i zgonów 1915, Księga małżeństw i zgonów 1915 - 1917; Alegata do ksiąg małżeństw 1862-1869, 1871-1879, 1882-1894, 1896-1897, 1900-1901,1903-1905, 1912, Akta zbiorowe 1933 - 1939 (sygn. 29/1203/1-91)

Dzieje twórcy:

Daty skrajne:

1862 - 1917, 1933 - 1939

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1862-1917, 1933-1939.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

91

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

0

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
spis zdawczo-odbiorczy Nie
inwentarz kartkowy roboczy Tak

Zespół w Oddziale II.