Rada Żydowska w Lublinie

Sygnatura
35/891/0
Liczba serii
5
Liczba skanów
24011

Zawartość:

1. Prezydium Rady, kancelaria, sprawy osobowe, [1918]1939-1942, 44 j.a. 2. Sprawy pracy obowiązkowej i świadczeń na rzecz okupanta, 1939-1942, 19 j.a. 3. Sprawy finansowo-gospodarcze, [1935, 1937] 1939-1942, 72 j.a. 4. Sprawy zdrowia i opieki społecznej, [1934]1939-1942, 13 j.a. 5. Żydowska Samopomoc Społeczna, 1940-1942, 7 j.a. 6. Ruch ludności, sprawy porządkowe, [1938]1939-1942, 37 j.a.

Dzieje twórcy:

Na podstawie rozporządzenia Generalnego Gubernatora z dnia 28 listopada 1939 r. o utworzeniu rad żydowskich (Dz. Rozp. GG, s. 72) na przełomie 1939/1940 r. powołano w Lublinie i we wszystkich gminach na terenie dystryktu rady żydowskie. W Lublinie, jako gminie powyżej 10 tys. mieszkańców, rada składał się z 24 członków. Skład osobowy rady oraz jego zmiany były zatwierdzane przez policję i służbę bezpieczeństwa. W dniu 24 stycznia 1940 r. władze okupacyjne zatwierdziły listę kandydatów na 24 radnych Rady Żydowskiej w Lublinie. W dniu 31 marca 1942 r. władze okupacyjne ograniczyły liczbę członków Rady do 12 osób. Rada dzieliła się na wydziały i komitety. W kwietniu 1942 r. wszyscy mieszkańcy lubelskiego getta łącznie z Radą Żydowską zostali przeniesieni do getta na Majdanie Tatarskim, które okupanci zlikwidowali w dniu 9 listopada 1942 r. a jego mieszkańców wraz z urzędnikami Rady deportowali do obozu koncentracyjnego na Majdanku. Siedzibą Rady Żydowskiej w Lublinie było miasto Lublin. Status prawny: administracja ogólna - samorząd narodowościowy. Podstawowym obowiązkiem Rady Żydowskiej w Lublinie była realizacja rozkazu z dnia 20 stycznia 1940 r. w sprawie rejestracji i stawiennictwa Żydów do prac przymusowych zarówno na terenie Lublina, jak i do obozów pracy w dystrykcie. Zakres terytorialny działania Rady obejmował miasto Lublin.

Daty skrajne:

[1918-1938]1939-1942

Klasyfikacja:

administracja ogólna

Nazwa twórcy:

Daty:

1918-1942.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Judenrat in Lublin

Języki:

polski, niemiecki

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

192

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

192

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

2.3

Ogółem opracowanych metrów bieżących

2.3

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak ZoSIA