Budynki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie - plany

Sygnatura
29/1412/0
Daty skrajne
1798 - 1944
Liczba serii
19
Liczba skanów
35

Zawartość:

1.Sytuacja budynków uniwersyteckich I poł. XIX-1901 (sygn. Bud. Uniw. 1-11) 2.Collegium Maius 1821-1928 (sygn. Bud. Uniw. 12-87) 3.Collegium Nowodworskiego 1800-1907 (sygn. Bud. Uniw. 88-106) 4.Collegium Minus 1828-1924 (sygn. Bud. Uniw. 107-115) 5.Collegium Novum 1862-1887 (sygn. Bud. Uniw. 116-123) 6.Collegium Phisicum I poł. XIX w. (sygn. Bud. Uniw. 124) 7.Bursy Jerusalem i Philosophorum 1829-1873 (sygn. Bud. Uniw. 125-140) 8.Szkoła techniczna 1850-1855 (sygn. Bud. Uniw. 141-149) 9.Drukarnia Akademicka 1799-1885 (sygn. Bud. Uniw. 150-165) 10.Collegium Iuridicum pocz. XIX w.-1927 (sygn. Bud. Uniw. 166-172) 11.Bursa Jurisprudentiorum 1805 (sygn. Bud. Uniw. 173) 12.Bursa Muzyczna pocz. XIX w. (sygn. Bud. Uniw. 174-175) 13.Bursa św. Barbary 1842-1882 (sygn. Bud. Uniw. 176-181) 14.Collegium Medicum 1889-1895 (sygn. Bud. Uniw. 182-185) 15.Dom Kliniki 1893 (sygn. Bud. Uniw. 186-187) 16.Prosektorium 1869 (sygn. Bud. Uniw. 188) 17.Obserwatorium Astronomiczne 1825-1884 (sygn. Bud. Uniw. 189-206) 18.Ogród Botaniczny 1798-1864 (sygn. Bud. Uniw. 207-210) 19.Grunty Uniwersytetu Jagiellońskiego - ul. Krupnicza, Al. Mickiewicza [ok. 1940 – 1944] (sygn. Bud. Uniw. 211)

Dzieje twórcy:

Plany budynków uniwersyteckich stanowią osobną grupę akt powiązaną przynależnością obiektów do Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 1818 r. budynkami zarządzał burgrabia, następnie od 1833 r. utworzono nowe stanowisko inspektora a zarazem budowniczego akademickiego. Pierwszym inspektorem był Franciszek Lanci potem Karol Kremer, Paweł Barański, Teofil Łętowski i inni. W 1860 r. urząd inspektora i budowniczego zlikwidowano. W latach następnych wszelkie inwestycje dot. budynków akademickich podejmowano na wniosek Senatu. W celu utrzymania łączności z Namiestnictwem Senat Uniwersytetu wyznaczał specjalne komitety lub referentów budowy.

Daty skrajne:

1798 - 1944

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1798-1944, 1798-1944.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

602

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

602

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak

Zespół w Oddziale V.