Akta stanu cywilnego Izraelickiego Okręgu Metrykalnego w Krakowie

Sygnatura
29/1472/0
Liczba serii
3
Liczba skanów
58590

Zawartość:

Akta urodzeń, akta zbiorowe: 1798-1867, 1874-1919 (sygn. 29/1472/1, 4, 5, 10, 11, 17, 18, 25, 26, 32-35, 45, 46, 50, 51, 56, 57, 61, 62, 66, 67, 73, 74, 80, 81, 87, 88, 94, 95, 101, 102, 108, 109, 115, 116, 122, 123, 129, 130, 136, 137, 143, 144, 150, 151, 158, 159, 163, 169, 170, 176, 177, 183, 184, 190, 191, 197, 198, 204, 205, 211, 212, 218, 219, 225, 226, 232, 233, 239, 240, 246, 247, 253, 254, 260, 261, 267, 268, 274, 275, 281, 282, 288, 289, 297, 298, 301, 302, 305, 306, 307, 308, 316, 326, 329, 332-334, 340, 346, 352, 358, 365, 371, 377, 384, 390, 393, 398, 404, 410, 416, 422, 428, 434, 440, 446, 452, 458, 464, 470, 476, 482, 488, 494, 499, 505, 512, 518, 524, 530, 536, 542, 548, 554, 560, 566, 568-571, 576, 577, 684, 685, 692, 693, 720, 721; w tym dublety ksiąg) Indeksy do akt urodzeń z l. 1861-1875, 1877-1939 (sygn. 29/1472/317, 318, 322, 335, 341, 347, 353, 359, 360, 366, 372, 378, 385, 391, 392, 399, 405, 411, 417, 423, 429, 435, 441, 447, 453, 459, 465, 471, 477, 483, 489, 495, 500, 506, 513, 519, 525, 531, 537, 543, 549, 555, 561, 567, 578, 678, 686, 694-707, 722) Akta małżeństw, akta zbiorowe 1798-1939 (sygn. 29/1472/2, 6, 7, 12-14, 19-22, 27-29, 36-40, 47-49, 52-55, 58-60, 63-65, 68-70, 75-77, 82-84, 89-91, 96-98, 103-105, 110-112, 117-119, 124-126, 131-133, 138-140, 145-147, 152-154, 157, 160, 161, 164-166, 171-173, 178-180, 185-187, 192-194, 199-201, 206-208, 213-215, 220-222, 227-229, 234-236, 241-243, 248-250, 255-257, 262-264, 269-271, 276-278, 283-285, 291-294, 313-315, 330, 336, 342, 348, 354, 361, 367, 373, 379, 381, 386, 394, 400, 406, 412, 418, 424, 430, 436, 442, 448, 454, 460, 466, 472, 478, 484, 490, 496, 501, 507, 508, 514, 520, 526, 532, 538, 544, 550, 556, 562, 572, 579, 580, 584, 588, 592, 593, 597, 601, 602, 606, 607, 611, 612, 616, 620, 621, 625, 629, 633, 637, 641, 646, 650, 651, 656, 660, 661, 665, 666, 671, 672, 679, 680, 687, 688, 708, 723; w tym dublety ksiąg; także zapisy w księdze urodzeń 329) Indeksy do akt małżeństw z l. 1877-1939 (sygn. 29/1472/337, 343, 349, 355, 362, 368, 374, 380, 387, 395, 401, 407, 413, 419, 425, 431, 437, 443, 449, 455, 461, 467, 473, 479, 485, 491, 502, 509, 515, 521, 527, 533, 539, 545, 551, 557, 563, 573, 581, 585, 589, 594, 598, 603, 608, 613, 617, 622, 626, 630, 634, 638, 642, 647, 652, 657, 662, 667, 673, 681, 689, 709, 724) Akta zgonów, akta zbiorowe 1798-1808, 1811-1861, 1869-1939 (29/1472/3, 8, 9, 15, 16, 23, 24, 30, 31, 41-44, 71, 72, 78, 79, 85, 86, 92, 93, 99, 100, 106, 107, 113, 114, 120, 121, 127, 128, 134, 135, 141, 142, 148, 149, 155, 156, 162, 167, 168, 174, 175, 181, 182, 188, 189, 195, 196, 202, 203, 209, 210, 216, 217, 223, 224, 230, 231, 237, 238, 244, 245, 251, 252, 258, 259, 265, 266, 272, 273, 279, 280, 286, 287, 295, 296, 299, 300, 303, 304, 309, 310, 311, 312, 320, 321, 323-325, 327, 328, 331, 338, 344, 350, 356, 363, 369, 375, 382, 388, 396, 402, 408, 414, 420, 426, 432, 438, 444, 450, 456, 462, 468, 474, 480, 486, 492, 497, 503, 510, 516, 522, 528, 534, 540, 546, 552, 558, 564, 574, 582, 586, 590, 595, 599, 604, 609, 614, 618, 623, 627, 631, 635, 639, 643, 644, 648, 653, 654, 658, 663, 668, 669, 674, 682, 690, 710, 711, 725; w tym dublety ksiąg; także zapisy w księgach urodzeń: 45, 46, 50, 51, 56, 57, 61, 62) Indeksy do akt zgonów z l. 1861-1939 (sygn. 29/1472/319, 339, 345, 351, 357, 364, 370, 376, 383, 389, 397, 403, 409, 415, 421, 427, 433, 439, 445, 451, 457, 463, 469, 475, 481, 487, 493, 498, 504, 511, 517, 523, 529, 535, 541, 547, 553, 559, 565, 575, 583, 587, 591, 596, 600, 605, 610, 615, 619, 624, 628, 632, 636, 640, 645, 649, 655, 659, 664, 670, 675, 683, 691, 712-718, 726)

Dzieje twórcy:

Daty skrajne:

1798-1939 [2004]

Klasyfikacja:

urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne

Nazwa twórcy:

Daty:

1798-1939, 1940-1943, 2004-2004.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

polski, niemiecki

Dostępność:

Udostępniany częściowo

Ogółem jednostek archiwalnych:

726

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

0

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

17.77

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
indeks osobowy Brak danych
elektroniczny inwentarz archiwalny roboczy Brak danych