Akta stanu cywilnego Izraelickiego Okręgu Metrykalnego Klasno-Podgórze

Sygnatura
29/1473/0
Liczba serii
11
Liczba skanów
8269

Zawartość:

KLASNO: – akta urodzeń, indeksy 1804-1916 [1942] (29/1473/1-9, 71, 142-144) – akta małżeństw, indeks 1790-1927 (29/1473/10-15, 72, 73, 141, 145) – akta zapowiedzi 1905-1939 (29/1473/16-18) – akta zgonów 1825-1923 (29/1473/19-26, 74) PODGÓRZE: – akta urodzeń, akta zbiorowe, indeksy 1876-1899, 1902-1911 [1920] (29/1473/27-42, 76, 147-149) – akta małżeństw, akta zbiorowe, indeksy 1877-1937 (29/1473/43-52, 75, 79, 80, 82-84, 86, 88, 89, 92, 94, 96, 99, 101, 103, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 117, 128-138) – akta zgonów, indeks 1877-1937 (29/1473/53-66, 77, 81, 85, 87, 90, 91, 93, 95, 97, 100, 102, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 118, 120-123, 125-127, 139, 140) – indeks łączony dla urodzeń, małżeństw i zgonów 1933 (29/1473/124) Varia (indeksy nie mające odpowiedników w zachowanych księgach; akta luźne) 1827-1939 (29/1473/67-70, 78, 98, 119, 150)

Dzieje twórcy:

Daty skrajne:

1790 - 1939

Klasyfikacja:

urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne

Nazwa twórcy:

Daty:

1790-1939.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

polski, niemiecki, hebrajski

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

150

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

0

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

2.78

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
indeks osobowy Nie
inwentarz kartkowy zatwierdzony Tak
spis zdawczo-odbiorczy Nie

Zespół w Oddziale III.