Spuścizna Franciszka Piekosińskiego

Sygnatura
29/1571/0
Daty skrajne
1758 - 1906
Liczba serii
2
Liczba skanów
1023

Zawartość:

I. Materiały do prac naukowych F. Piekosińskiego XIX w.-1906 (sygn. F 26-30, 78-92, IT 1003, ITS 150, 167, 215, 295) II. Archiwalia ze zbioru F. Piekosińskiego: 1. Sumariusz dokumentów Jana Fryderyka Sapiehy kanclerza litewskiego spisany w 1758 r. (sygn. F 228) 2. Akta organizacyjne Krajowego Wyższego Sądu w Krakowie w sprawie emerytury Jana Galli, fragment akt Sądu Szlacheckiego w Tarnowie dotyczący Tomasza Grabowskiego z Konar, akta m. Kazimierza 1803-1832, 1860 (sygn. F 95) 3. Archiwum galicyjskich organów Rządu Narodowego 1863 (sygn. F 93) 4. Papiery hr. Piotra Moszyńskiego kuratora fundacji Pelagii Russanowskiej 1874-1879 (sygn. F 94)

Dzieje twórcy:

Daty skrajne:

1758 - 1906

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1758-1758, 1758-1758, 1803-1832, 1803-1832, 1860-1906, 1860-1906.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

29

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

0

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inne pomoce Nie spis akt galicyjskich organów Rządu Narodowego z l. 1863-1864
inwentarz kartkowy zatwierdzony Tak
inne pomoce Nie spis akt galicyjskich organów Rządu Narodowego z l. 1863-1864
inwentarz kartkowy zatwierdzony Tak

Zespół w Oddziale I.