Izba Zdrowia w Generalnym Gubernatorstwie

Sygnatura
29/1578/0
Daty skrajne
[1939] 1940 - 1945
Liczba serii
29
Liczba skanów
243

Zawartość:

1. Administracja ogólna (rozporządzenia władz, księgowość i kasa, sprawy personalne, realności Izby Zdrowia, księgi różne, korespondencja z różnymi instytucjami, przydziały różnych materiałów) 1939-1944 (sygn. IZGG 1-48, 50-92) 2. Obrachunek 1943-1944 (sygn. IZGG 93) 3. Dział pracy 1940-1944 (sygn. IZGG 94-98) 4. Rejestry (spisy pracowników służby zdrowia, ankiety personalne, spisy pracowników służby zdrowia) 1939-1945 (sygn. IZGG 99-281) 5. Prasa (czasopisma fachowe) 1940-1944 (sygn. IZGG 282-295) 6. Sprawy prawne 1939-1944 (sygn. IZGG 196-309) 7. Instytucje sanitarne 1939-1944 (sygn. IZGG 310-316) 8. Pośrednictwo pracy 1940-1943 (sygn. IZGG 317-321) 9. Kwestia żydowska (Urząd Badania Rasy) 10. Sprawy dorostu (kształcenie nowych kadr) 1939-1944 (sygn. IZGG 322-326) 11. Inne sprawy (opieka medyczna nad ludnością niemiecką, Tagesmappe (korespondencja wychodząca-kopie) 1939-1944 (sygn. IZGG 327-364, 366-372) A. Izba Lekarska (korespondencja, Kasa Wzajemnej Pomocy) 1939-1945 (sygn. IZGG 373-419) B. Izba Aptekarska 1940-1942 (sygn. IZGG 420-421) C. Izba Lekarsko-Dentystyczna 1940-1944 (sygn. IZGG 422-444) D. Felczerzy 1940-1943 (sygn. IZGG 445-448) E. Położne 1940-1943 (sygn. IZGG 449-457) F. Sanitarna Służba Pomocnicza 1940-1944 (sygn. IZGG 458-467)

Dzieje twórcy:

Izba Zdrowia powołana została do życia rozporządzeniem Generalnego Gubernatora z dnia 28.02.1940 r. i funkcjonowała do 1945 r. jako organizacja skupiająca zamieszkałych na terenie GG lekarzy, lekarzy dentystów, techników dentystycznych, felczerów, pielęgniarki i tzw. pomocniczy personel sanitarny; później także aptekarzy i drogistów. Miała przede wszystkim kontrolować pracowników służby zdrowia. Izba dzieliła się na 9 działów rzeczowych (m i. administracji ogólnej, spraw: rozrachunkowych, pracy, prawnych, prasy, rejestrów pracowników, sprawozdawczości, pośrednictwa pracy, spraw żydowskich i urzędu badania rasy). W terenie istniały 4 okręgowe Izby Zdrowia: w Krakowie, Warszawie, Lublinie i Radomiu, a od 1941 r. także we Lwowie. Przy starostwach miejskich i powiatowych funkcjonowały miejskie i powiatowe Izby Zdrowia; w miastach - Obwodowe Rady Zdrowia; w mniejszych miejscowościach Wielkie Rady Zdrowia lub Rady Zdrowia. Członków Izby obowiązywało przymusowe ubezpieczenie, związane z prenumeratą czasopisma urzędowego „Zdrowie i Życie.” Siedziba Izby znajdowała się w budynku przy ul. Krupniczej 11a w Krakowie.

Daty skrajne:

[1939] 1940 - 1945

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1939-1939, 1939-1939, 1940-1945, 1940-1945.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Gesundsheitskammer in Generalgouvernement

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

465

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

465

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

15.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

14.8

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak

Zespół w Oddziale III.