Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej św. Mikołaja i szpitala św. Łazarza w Krakowie

Sygnatura
29/329/0
Liczba serii
5
Liczba skanów
10734

Zawartość:

I. Parafia św. Mikołaja Akta urodzeń, indeksy, akta zbiorowe: 1810-1916 (sygn. 29/329/1, 4, 8, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 59, 65, 71, 77, 83, 89, 95, 101, 107, 113, 119, 125, 131, 137, 143, 149, 155, 161, 167, 173, 179, 185, 191, 197, 203, 209, 215, 221, 227, 233, 239, 245, 251, 259, 260, 266, 267, 268, 269, 272, 273, 274, 290, 291, 295, 296, 307, 308, 309, 312, 313, 318, 319, 321, 322, 330, 331, 340-343) Akta małżeństw, alegata, indeksy, akta zbiorowe: 1810-1928 (sygn. 29/329/2, 5, 6, 9, 10, 14, 15, 20, 21, 26, 27, 32, 33, 38, 39, 44, 45, 50, 51, 55, 56, 61, 62, 67, 68, 73, 74, 79, 80, 85, 86, 91, 92, 97, 98, 103, 104, 109, 110, 115, 116, 121, 122, 127, 128, 133, 134, 139, 140, 145, 146, 151, 152, 157, 158, 163, 164, 169, 170, 175, 176, 181, 182, 187, 188, 193, 194, 199, 200, 205, 206, 211, 212, 217, 218, 223, 224, 229, 230, 235, 236, 241, 242, 247, 248, 253, 270, 279, 306, 320, 344-349) Akta zgonów, indeksy, akta zbiorowe: 1810-1884, 1886-1936 (29/329/3, 7, 11, 16, 22, 28, 34, 40, 46, 52, 57, 63, 69, 75, 81, 87, 93, 99, 105, 111, 117, 123, 129, 135, 141, 147, 153, 159, 165, 171, 177, 183, 189, 195, 201, 207, 213, 219, 225, 231, 237, 243, 249, 254, 258, 262, 265, 271, 280, 281, 297, 298, 314, 350-356) II. Szpital św. Łazarza Akta urodzeń, indeksy, akta zbiorowe: 1813-1819, 1821-1855, 1890-1918 (sygn. 29/329/13, 19, 25, 31, 37, 43, 49, 60, 66, 72, 78, 84, 96, 102, 108, 114, 120, 126, 132, 138, 144, 150, 156,162, 168, 174, 180, 186, 192, 198, 204, 210, 216, 222, 228, 234, 246, 252, 257, 261, 275, 276, 277, 278, 310, 311, 332, 333, 335, 338, 339, 357-363, 405-407, 410, 411) Akta zgonów, indeksy, akta zbiorowe: 1813-1855, 1890-1938 (sygn. 29/329/17, 23, 29, 35, 41, 47, 53, 58, 64, 70, 76, 82, 88, 90, 94, 100, 106, 112, 118, 124, 130, 136, 142, 148, 154, 160, 166, 172, 178, 184, 190, 196, 202, 208, 214, 220, 226, 232, 238, 240, 244, 250, 255, 257, 263, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 292, 293, 294, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 315, 316, 317, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 334, 336, 337, 364-404, 408, 409, 412-415)

Dzieje twórcy:

Daty skrajne:

1810 - 1938 [1978]

Klasyfikacja:

urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne

Nazwa twórcy:

Daty:

1810-1938, 1978-1978.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

polski, łaciński

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

415

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

0

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

9.03

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
indeks osobowy Nie
inwentarz kartkowy zatwierdzony Nie
spis zdawczo-odbiorczy Nie

Zespół w Oddziale III. Część akt przechowywana w Ekspozyturze w Spytkowicach.