Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Bobinie

Sygnatura
29/1233/0
Liczba serii
0
Liczba skanów
1059

Zawartość:

Księgi urodzin, małżeństw i zgonów 1874, 1878-1886, 1888-1914, 1915; Księga małżeństw 1890-1923, Księga zgonów 1915-1927, Alegata do ksiąg małżeństw 1874-1878, 1881, 1884-1886, 1889, allegata 1915 (sygn. 29/1233/1-28)

Dzieje twórcy:

Daty skrajne:

1874 - 1927

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1874-1886, 1888-1927.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

28

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

0

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz kartkowy zatwierdzony Tak
spis zdawczo-odbiorczy Nie

Zespół w Oddziale II.