Urząd Budownictwa Wodnego w Gorzowie Wielkopolskim

Sygnatura
66/29/0
Liczba serii
0
Liczba skanów
327

Zawartość:

1. Sprawy wojenne (konfiskata statków dla potrzeb wojennych), 1914-1917, sygn. 1-2 2. Okólniki i zarządzenia, 1874-1906, sygn. 3-6 3. Plany i sprawozdania, 1897-1941, sygn. 7-19 4. Projekty i kosztorysy dotyczące budowli wodnych i regulacji Warty i Noteci, 1905-1942, sygn. 20-117 5. Akta finansowe (obliczenia dotyczące utrzymania dróg wodnych), 1867-1941, sygn. 118-167 6. Dzierżawy i taryfy dotyczące łąk nadbrzeżnych, 1839-1941, sygn. 168-200 7. Maszyny i statki (zakup i dostawa), 1855-1941, sygn. 201-267 8. Sprawy płac urzędników i robotników zatrudnionych w Urzędzie, 1921-1942, sygn. 268- 277 9. Kadry (spisy urzędników i robotników), 1893-1941, sygn. 278-315 10. Sprawy socjalne (dotyczące spraw wypadkowych, ubezpieczenia), 1891-1942, sygn. 316- 394 11. Policja rzeczna i wałowa ( ochrona dróg wodnych i brzegów rzek), 1846-1942, sygn. 395- 421 12. Sprawy naukowe (opracowania dotyczące regulacji Warty), 1891-1941, sygn. 422-431 13. Sprawy różne (korespondencja), 1923-1942, sygn. 432-433 14. Sprawy przewozów Wartą, 1810-1944, sygn. 434-795 15. Korespondencja, plany promów i łodzi i portu (odnalezione w czasie skontrum), 1856-1939, sygn. 796-799

Dzieje twórcy:

Urząd Budownictwa Wodnego w Gorzowie podlegał utworzonemu, w ramach urzędu Naczelnego Prezydium Prowincji Śląskiej we Wrocławiu, 26 XI 1873 r. Zarządowi Regulacji Rzeki Odry (Oderstrombauverwaltung). Ten przejął kompetencje Rejencji Wrocławskiej, Legnickiej i Frankfurckiej w sprawach regulacji rzeki Odry na odcinku od Wrocławia, aż do Schwedt. Terytorialnie gorzowski urząd obejmował rzeki: Wartę, Noteć i Drawę w granicach powiatów gorzowskiego, strzeleckiego i skwierzyńskiego. Głównymi zdaniami urzędu były sprawy żeglugi i spławu na podległych rzekach, budowa obiektów rzecznych: przystani promów, portów rzecznych oraz regulacja i ochrona podległych rzek. W 1939 Urząd Budownictwa Wodnego przemianowano na Zarząd Dróg Wodnych w Gorzowie podlegały dyrekcji w Poznaniu.

Daty skrajne:

1810-1944

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1810-1944.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Wasserbauamt Landsberg an der Warthe

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

799

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

799

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

12.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

12.5

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak