Urząd Akcyzowy w Gorzowie Wielkopolskim

Sygnatura
66/61/0
Liczba serii
3
Liczba skanów
2537

Zawartość:

1. Dział administracyjny, 1945-1950, 23 j.a.: dzienniki podawcze z wykazem akt, ewidencja pieczęci, ewidencja pracowników, sprawozdania periodyczne. 2. Dział akcyzowo-monopolowy, 1945-1950, 37 j.a.: sprawy monopoli, gorzelni, koncesji browarów, przepisy rachunkowo-kasowe, sprawy opłat. 3. Dział karny [1938] 1945-1950, 12 j.a.: sprawy karne-skarbowe, nielegalna sprzedaż, sprawy plantacji tytoniu, cen wolnorynkowych, artykułów akcyzowo-monopolowych, sprawy przyrządów kontrolno-mierniczych.

Dzieje twórcy:

Urząd Akcyzowy w Gorzowie Wielkopolskim utworzono na podstawie dekretu z 11 kwietnia 1945 r. W Gorzowie zaczął on działać od 25 sierpnia 1945 r. Początkowo działał pod nazwą „Urząd Skarbowy Akcyz i Monopolów Państwowych”. Działał na terenie powiatów: gorzowskiego, strzeleckiego, sulęcińskiego i słubickiego. Podlegał IV Wydziałowi Izby Skarbowej w Poznaniu. Pod opieką Urzędu Akcyzowego znajdowały się zakłady produkujące artykuły monopolowe, tj. browary, winiarnie, fabryki octu, oraz zakłady hurtowej i detalicznej sprzedaży powyższych artykułów. Jego zadaniem była kontrola produkcji win, drożdży, piwa, cukru, sacharyny, octu, spirytusu, zapałek, papierosów, cygar, tytoniu. Urząd Akcyzowy zajmował się ponadto podażom i popytem artykułów monopolowych na rynku oraz regulowaniem cen wolnorynkowych. Urząd Akcyzowy zlikwidowano w 1950 r. Jego kompetencje przejął wydziały finansowe prezydiów miejskiej i powiatowej rady narodowej. W roku 1990 zespół liczył 7 ja. W trakcie przeprowadzki w roku 1991 okazało się że jest jeszcze jedna jednostka, a zatem zespół liczył 73 ja. Po rozpoznaniu okazało się, że ta dodatkowa sygnatura jest fragmentem innej teczki, która uległa rozdarciu. W roku 2003 obie części teczki połączono.

Daty skrajne:

[1938] 1945-1950

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1938-1938, 1945-1950.

Nazwa dawna:

Urząd Skarbowy Akcyz i Monopolów Państwowych w Gorzowie Wielkopolskim

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

72

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

72

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

2.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

2.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak