Sąd Obwodowy w Sulęcinie

Sygnatura
66/126/0
Liczba serii
57
Liczba skanów
181

Zawartość:

1. Akta ogólne, 1846–1939, 4 j.a. 1.1. Generalia gruntowe, 1846–1939, 4 j.a. 2. Księgi gruntowe, 1828–1944, 66 j.a. 2.1. Altona (Altona), 1932, 1.a. 2.2. Beaulieu (Krasnołęg), 1924–1941, 1 j.a. 2.3. Beatenwalde (Graby), 1932–1936, 1 j.a. 2.4. Breesen (Brzeźno ), 1932–1936 , 1 j.a. 2.5. Burschen (Boryszyn), 1932–1940, 1 j.a. 2.6. Dammbusch (Dębokierz), 1934–1938, 1 j.a. 2.7. Friedrichshuld (przysiółek W m. Dębokierz gm. Krzeszyce), 1936–1937, 1 j.a. 2.8. Gehauenstein (Glisno, Kolonia Glisno, Niemojewo), 1919–1936, 1 j.a. 2.9. Gleissen (Glisno), 1928–1937, 2 j.a. 2.10. Grabow (Grabów), 1934–1939, 1 j.a. 2.11. Grunow (Gronów), 1934–1937, 1 j.a. 2.12. Hammer (Rudnica), 1925–1938, 3 j.a. 2.13. Heinersdorf (Drogomin), 1914–1942, 1 j.a. 2.14. Herzogswalde (Żubrów), 1934–1938, 1 j.a. 2.15. Kemnath (Kownaty), 1908–1942, 1 j.a. 2.16. Königswalde Bergkolonie ( Lubniewice), Osterwalde (Pniewo), Wilhelmsthal (Głazy), 1935–1937, 1 j.a. 2.17. Königswalde (Lubniewice), 1828–1862, 1932–1938, 3 j.a. 2.18. Lagow (Łagów), 1906–1943, 5 j.a. 2.19. Langenpfuhl (Wielowieś), 1933–1940, 1 j.a. 2.20. Malkendorf (Malutków), 1934–1938, 1 j.a. 2.21. Malsow (Małuszów), 1927, 1 j.a. 2.22. Meekow (Miechów), 1940, 1 j.a. 2.23. Neudorf (Maszków), Hammer (Rudnica), Költschen (Kołczyn), 1840–1844, 1940–1942, 2 j.a. 2.24. Neu Lagow (Łagówek), 1930–1934, 1 j.a. 2.25. Neuwalde (Brzozowa), 1941, 1 j.a. 2.26. Ostrow (Ostrów), 1862–1942, 2 j.a. 2.27. Petersdorf (Jemiołów), 1938, 1 j.a. 2.28. Reichen (Rychlik), 1932–1934, 1 j.a. 2.29. Schermeisel (Trzemeszno Lubuskie), 1921–1943, 2 j.a. 2.30. Schönow (Sieniawa Lubuska), 1868–1931, 2 j.a. 2.31. Schönwalde (Prześlice), 1931–1938, 2 j.a. 2.32. Seeren (Żarzyń), 1933–1934, 1 j.a. 2.33. Stuttgardt (Piskorzno), 1936–1939, 1 j.a. 2.34. Tempel (Templewo), 1933–1943, 2 j.a. 2.35. Trebow (Trzebów), 1928–1944, 2 j.a. 2.36. Wallwitz (Walowice), 1934, 1 j.a. 2.37. Wandern (Wędrzyn), 1932, 1 j.a. 2.38. Zielenzig (Sulęcin ), 1910–1944, 8 j.a. 2.39. Kopalnie węgla brunatnego, 1900–1940, 3 j.a. 2.40. Majątki ziemskie, 1934–1938, 2 j.a. 3. Repertorium do akt gruntowych, 1879, 1 j.a. 4. Akta gruntowe, 1767–1944, 101 j.a. 4.1. Gleissen (Glisno), 1938–1941, 1 j.a. 4.2. Gross Kirschbaum (Trześniówek), 1767–1943, 32 j.a. 4.3. Königswalde (Lubniewice), 1920–1942, 5 j.a. 4.4. Lindow (Lędów), 1780–1942, 32 j.a. 4.5. Malsow (Małuszów), 1939–1941, 1 j.a. 4.6. Meekow (Miechów), 1927–1938, 1 j.a. 4.7. Ostrow (Ostrów), 1907–1942, 5 j.a. 4.8. Schermeisel (Trzemeszno Lubuskie), 1895–1943, 5 j.a. 4.9. Wandern (Wędrzyn), 1932–1944, 13 j.a. 4.10. Zielenzig (Sulęcin), 1859–1944, 6 j.a. 5. Akta testamentowe, 1933, 1 j.a. 6. Akta procesowe, 1851–1853, 2 j.a.

Dzieje twórcy:

1 października 1879 r. na podstawie ustawy z dnia 27 stycznia 1877 r. zlikwidowano sądy powiatowe i miejskie i powołano do życia sądy obwodowe (Amtsgerichte) jako sądy I instancji. Była to reforma ogólnoniemiecka, która stworzyła jednolitą strukturę sądownictwa na terenie całych Niemiec. Jako organy I instancji załatwiały one sprawy cywilne o wartości przedmiotu sporu do 300 Marek (z czasem suma ta wzrosła do 500 Marek), sprawy z tytułu najmu, wykroczeń w czasie podróży, zajęcia bydła, szkód wyrządzonych przez zwierzynę i w czasie polowań. Ponadto sprawy prawno-familijne, testamentowe, spadkowe, opiekuńcze, upadłościowe. Prowadziły rejestry firm, przedsiębiorstw handlowych, spółek wodnych, towarzystw, wzorców i statków. Ponadto administrowały i nadzorowały fundacje. Przechowywały wtórniki rejestrów stanu cywilnego (Nebenregister) z urzędów stanu cywilnego. Poza tym sądy prowadziły też akta i księgi gruntowe oraz sprawy samodzielnych gospodarstw chłopskich. Kompetencji sądu podlegały również sprawy karne zagrożone karą do 6 miesięcy więzienia z oskarżenia prywatnego lub na wniosek prokuratura. Sprawy karne rozstrzygał sądy ławniczy (Schöffengericht) złożony z sędziego i dwóch ławników. O 1923 r. przy sądach obwodowych dodatkowo istniały sądy do spraw młodzieży (Jugendgerichte), od 1927 r. sądy pracy (Arbeitsgericht) , od 1934 r. sądy do spraw własności dziedzicznej (Anerbengerichte) i sądy zdrowia dziedzicznego (Erbgesundheitsgerichte) oraz od 1935 r. Urząd do Spraw Oddłużania (Entschuldigungsamt). Sąd Obwodowy w Sulęcinie swoją działalność rozpoczął dnia 1 października 1879 r. Jurysdykcją sądową obejmował miasto Sulęcin i powiat wschodnio-torzymski (Kreis West-Sternberg) z wyjątkiem miejscowości położonych w północnej części powiatu, które podporządkowane zostały Sądowi Obwodowemu w Słońsku (Amtsgericht Sonnenburg). Podobnie jak i w innych sądach obsadę Sądu Obwodowego w Sulęcinie stanowiło 2 sędziów, pisarze sądowi oraz personel pomocniczy. W 1880 r. funkcje jednego z sędziów pełnił Kazimierz Jarochowski, sędzia Sądu Obwodowego w Poznaniu (Amtsgericht Posen), karnie przeniesiony do Sulęcina. Sąd Obwodowy w Sulęcinie swoją działalność zakończył na początku 1945 r.

Daty skrajne:

[1767-1879] 1879-1944

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1767-1944.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Amtsgericht Zielenzig

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

174

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

174

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

6.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

6.3

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak