Akta miasta Drezdenka

Sygnatura
66/182/0
Liczba serii
38
Liczba skanów
193

Zawartość:

1. Rada Miejska, 1776-1914, 85 j.a.: sprawy ogólno-organizacyjne, 1809-1901, 3 j.a.; posiedzenia rady (uchwały), 1840-1906, 8 j.a.; wybory do rady miejskiej, 1776-1914, 65 j.a.; deputacje i komisje, 1812-1902, 9 j.a. 2. Zarząd Miejski, 1616-1944, 1946 j.a.: sprawy burmistrzowskie i miejskie, 1647-1933, 174 j.a.; finanse, 1729-1944, 475 j.a.; szkolnictwo, 1659-1939, 126 j.a.; sprawy kościelne, 1665-1927, 48 j.a.; sprawy wojskowe i wojenne, 1777-1906, 119 j.a.; sądownictwo, 1720-1926, 74 j.a.; osadnictwo, 1785-1935, 47 j.a.; statystyka, 1766-1906, 32 j.a.; gospodarka komunalna, 1616-1934, 357 j.a.; leśnictwo i łowiectwo, 1749-1929, 62 j.a.; rzemiosło, 1645-1933, 179 j.a.; handel, 1739-1929, 37 j.a.; sprawy przeciwpożarowe, 1763-1930, 23 j.a.; związki i stowarzyszenia, 1832-1865, 9 j.a.; opieka społeczna, 1770-1943, 184 j.a. 3. Dział Policyjny, 1738-1939, 400 j.a.: sprawy ogólno-organizacyjne, 1772-1906, 25 j.a.; Policja ds. Ludności, paszportowych i obcokrajowców, 1824-1918, 78 j.a.; Policja ds.. Służby, 1822-1905, 6 j.a.; Policja ds.. Szkód, 1776-1906, 15 j.a.; Policja ds. Bezpieczeństwa, 1756-1906, 37 j.a.; Policja ds.. Budowlanych, 1827-1939, 17 j.a.; Policja ds.. Handlu i rzemiosła, 1786-1916, 90 j.a.; Policja ds.. Urzędu Miar i Wag, 1822-1904, 7 j.a.; Policja ds.. Rolnych, 1844-1906, 7 j.a.; Policja ds. Wodnych, 1738-1906, 9 j.a.; Policja ds.. Budowy dróg i ulic, 1827-1916, 13 j.a.; Policja ds.. Polnych i leśnych, 1828-1906, 11 j.a.; Policja ds. Medycyny i weterynarii, 1804-1906, 33 j.a.; Policja ds.. Nieszczęśliwych wypadków, 1888-1906, 1 j.a.; Policja ds.. Ubezpieczenia od ognia, 1791-1906, 50 j.a.; Policja obyczajowa, 1832-1905, 1 j.a.

Dzieje twórcy:

Data lokacji miasta nie jest znana. Już w 1317 r. Drezdenko określane jest miastem. Gród został wzniesiony prawdopodobnie w X w. i był wówczas ważnym punktem strategicznym Mieszka I, na szlaku komunikacyjnym z Poznania na Pomorze Zachodnie. W końcu XIII w. miasto zostało opanowane przez Brandenburczyków. W latach 1317-1408 miastem władał ród von der Osten. Koloniści niemieccy, którzy pojawili się tu po 1317 r. przynieśli niemiecki statut prawny, osiedlili się oni nie na słowiańskim podgrodziu, lecz w rejonie obecnego starego rynku. Stąd też w Drezdenku rozwijały się dwa organizmy gospodarcze. Drugim była słowiańska chyża, zachowująca długo swą odrębność administracyjną. W latach 1365-1372 miasto przejściowo znalazło się w granicach Polski. W 1408 r. Ulryk v. Osten Drezdenko sprzedał Krzyżakom, po 1455 r. przeszło we władanie Hohenzollernów. W latach 1603-1604 w Drezdenku wzniesiono twierdzę. W 1639-1649 miasto było okupowane przez Szwedów, a w latach 1758-1762 przez Rosjan. W 1763 r. rozebrano twierdzę. W jej miejscu powstało później tzw. nowe miasto. W roku 1766 przystąpiono do budowy Nowego Miasta. W 1801 r. liczba mieszkańców wynosiła 2152 osób. W 1806 r. miasto zajęli Francuzi. W 1809 r. po raz pierwszy wybrano magistrat po wprowadzeniu nowej ordynacji miejskiej. W 1905 r. liczba mieszkańców wynosiła 6359 osób. W okresie międzywojennym rozwinął się tu przemysł drzewny, zakłady brązownicze, fabryka cygar, wytwórnia materaców. 29 I 1945 r. miasto zostało zajęte przez oddziały radzieckie. Do 1945 r. znajdowało się w prowincji Brandenburgia i administracyjnie przynależało do Rejencji w Frankfurcie.

Daty skrajne:

1616-1944

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1616-1944.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Magistrat zu Driesen

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

2431

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

2431

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

32.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

32.1

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak

3 jednostki w roku 1992 wyłączono z zespołu 288 Powiatowy Inspektorat Szkolny w Strzelcach. W trakcie skontrum w 1996 r. Stwierdzono brak sygn. 87 (275), 632 i 1918. Nie odnaleziono ich w trakcie opracowania zespołu w roku 2002