Urząd Stanu Cywilnego w Deszcznie

Sygnatura
66/399/0
Liczba serii
4
Liczba skanów
2457

Zawartość:

1. Księgi urodzeń, 1874-1916, sygn. 1-3, 9, 15; 2. Księgi małżeństw, 1874-1892, 1893-1912, 1914-1925, 1933-1937, sygn. 4-5, 12, 11; 3. Księgi zgonów, 1874-1881, 1892-1897, 1899-1907, 1909-1910, 1914-1925, 1911-1925 (brak roku 1913), 1926-1938 sygn. 6-7, 10, 12, 13, 14; 4. Indeksy zgonów, 1874-1938, sygn. 8;

Dzieje twórcy:

Urzędy stanu cywilnego w Prusach utworzono z dniem 1 października 1874 r. Terenem działania urzędów w przypadku gminy miejskiej był obszar danego miasta, a w przypadku gmin wiejskich teren jednej, dwóch lub kilku gmin. Funkcję urzędnika stanu cywilnego (na ogół) sprawował burmistrz. Urzędy uległy likwidacji w styczniu 1945 roku.

Daty skrajne:

1874-1938

Klasyfikacja:

urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne

Nazwa twórcy:

Daty:

1874-1938.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Standesamt Dechsel

Języki:

niemiecki

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

15

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

0

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.46

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
spis roboczy Tak Brak księgi małżeństw z 1908 roku