Urząd Stanu Cywilnego w Boguszyńcu

Sygnatura
66/404/0
Liczba serii
3
Liczba skanów
212

Zawartość:

1. Księgi urodzeń 1874-1890, sygn. 1 2. Księgi małżeństw 1874-1891, 1893-1937 (brak lat: 1905, 1909, 1915-1917, 1925, 1930, 1932), sygn. 2, 4 3. Księgi zgonów 1874-1891, 1894-1938 (brak lat 1909, 1916), sygn. 3, 5

Dzieje twórcy:

Urzędy stanu cywilnego w Prusach utworzono z dniem 1 października 1874 r. Terenem działania urzędów w przypadku gminy miejskiej był obszar danego miasta, a w przypadku gmin wiejskich teren jednej, dwóch lub kilku gmin. Funkcję urzędnika stanu cywilnego (na ogół) sprawował burmistrz. Urzędy uległy likwidacji w styczniu 1945 roku.

Daty skrajne:

1874-1938

Klasyfikacja:

urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne

Nazwa twórcy:

Daty:

1874-1892, 1893-1938.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Standesamt Brückendorf

Języki:

niemiecki

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

5

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

0

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.12

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
spis roboczy Tak