Urząd Stanu Cywilnego w Barlinku

Sygnatura
66/438/0
Liczba serii
5
Liczba skanów
9665

Zawartość:

1. Księgi urodzeń, 1874-1908, 1909-1917, sygn. 1-28, 130, 133, 136-137, 142-144, 151-156, 173-175; 2. Księgi małżeństw, 1874-1908, 1909-1914, sygn. 29-56, 131, 134, 138-139, 145-147, 157-162, 176-178; 3. Księgi zgonów, 1874-1908, 1909-1917, sygn. 57-84, 132, 135, 140-141, 148-150, 163-168, 179-181; 4. Indeksy urodzeń, małżeństw i zgonów, 1874-1895, 1896-1911, sygn. 85-90, 169-172, 5. Akta zbiorcze, 1874-1927, sygn. 91-129,

Dzieje twórcy:

Urzędy stanu cywilnego w Prusach utworzono z dniem 1 października 1874 r. Terenem działania urzędów w przypadku gminy miejskiej był obszar danego miasta, a w przypadku gmin wiejskich teren jednej, dwóch lub kilku gmin. Funkcję urzędnika stanu cywilnego (na ogół) sprawował burmistrz. Urzędy uległy likwidacji w styczniu 1945 roku.

Daty skrajne:

1874-1927

Klasyfikacja:

urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne

Nazwa twórcy:

Daty:

1874-1918, 1922-1927.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Standesamt Berlinchen

Języki:

niemiecki

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

181

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

0

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

3.05

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
spis roboczy Tak