Urząd Stanu Cywilnego w Pełczycach

Sygnatura
66/461/0
Daty skrajne
1874-1913
Liczba serii
3
Liczba skanów
5602

Zawartość:

1. Księgi urodzeń, 1874-1908, 1909, 1912-1913, sygn. 1-28, 85, 88, 91-92, 97-99, 106-107; 2. Księgi małżeństw, 1874-1908, 1909-1911, sygn. 29-56, 86, 89, 93-94, 100-102, 109-110; 3. Księgi zgonów, 1874-1908, 1909-1910, sygn. 57-84, 87, 90, 95-96, 103-105, 111;

Dzieje twórcy:

Urzędy stanu cywilnego w Prusach utworzono z dniem 1 października 1874 r. Terenem działania urzędów w przypadku gminy miejskiej był obszar danego miasta, a w przypadku gmin wiejskich teren jednej, dwóch lub kilku gmin. Funkcję urzędnika stanu cywilnego (na ogół) sprawował burmistrz. Urzędy uległy likwidacji w styczniu 1945 roku.

Daty skrajne:

1874-1913

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Standesamt Bernstein

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

111

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

0

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
spis roboczy Tak