Urząd Stanu Cywilnego w Starym Folwarku

Sygnatura
66/477/0
Liczba serii
3
Liczba skanów
12805

Zawartość:

1. Księgi urodzeń, 1874-1922, sygn. 1-50, 151-152, 154-155, 160, 161, 166-168, 175, 178-180, 184-188; 223-225 2. Księgi małżeństw, 1874-1941, sygn. 51-100, 152, 156-157, 162, 163, 169-171, 176, 181-183, 189-202; 222; 227-231 3. Księgi zgonów, 1874-1942, sygn. 101-150, 153, 158-159, 164, 165, 172-174, 177, 203-221; 232-237 4. Wtóropisy, 1935, sygn. 226

Dzieje twórcy:

Urzędy stanu cywilnego w Prusach utworzono z dniem 1 października 1874 r. Terenem działania urzędów w przypadku gminy miejskiej był obszar danego miasta, a w przypadku gmin wiejskich teren jednej, dwóch lub kilku gmin. Funkcję urzędnika stanu cywilnego (na ogół) sprawował burmistrz. Urzędy uległy likwidacji w styczniu 1945 roku. Początkowo siedziba Urzędu znajdowała się w Starym Folwarku (Alt Volwerk), później w Miedzichowie (Kupferhammer).

Daty skrajne:

1874-1942

Klasyfikacja:

urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne

Nazwa twórcy:

Daty:

1874-1942.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Standesamt Altvorwerk

Języki:

niemiecki

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

237

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

0

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

2.92

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
spis roboczy Brak danych