Urząd Stanu Cywilnego w Starym Folwarku

Sygnatura
66/477/0
Daty skrajne
1874-1934
Liczba serii
3
Liczba skanów
12805

Zawartość:

1. Księgi urodzeń, 1874-1914, sygn. 1-50, 151-152, 154-155, 160, 161, 166-168, 175, 178-180, 184-188; 2. Księgi małżeństw, 1874-1934, sygn. 51-100, 152, 156-157, 162, 163, 169-171, 176, 181-183, 189-202; 3. Księgi zgonów, 1874-1934, sygn. 101-150, 153, 158-159, 164, 165, 172-174, 177, 203-221

Dzieje twórcy:

Urzędy stanu cywilnego w Prusach utworzono z dniem 1 października 1874 r. Terenem działania urzędów w przypadku gminy miejskiej był obszar danego miasta, a w przypadku gmin wiejskich teren jednej, dwóch lub kilku gmin. Funkcję urzędnika stanu cywilnego (na ogół) sprawował burmistrz. Urzędy uległy likwidacji w styczniu 1945 roku. Początkowo siedziba Urzędu znajdowała się w Starym Folwarku (Alt Volwerk), później w Miedzichowie (Kupferhammer).

Daty skrajne:

1874-1934

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Standesamt Altvorwerk

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

221

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

0

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

3.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
spis roboczy Tak