Urząd Stanu Cywilnego w Łowyniu

Sygnatura
66/478/0
Liczba serii
5
Liczba skanów
16036

Zawartość:

1. Księgi urodzeń, 1874-1915, sygn. 1-53, 132, 134-136, 145-147, 151, 155-159, 171-177 2. Księgi małżeństw, 1874-1919, sygn. 54-105, 133, 137-140, 148,-149, 152, 160-165, 178-188 3. Księgi zgonów, 1874, 1876-1919, sygn. 106-131, 141-144, 150, 153, 166-169, 189-197 4. Skorowidze urodzeń, 1874-1895, sygn. 154 5. Akta zbiorcze do akt zgonów, 1900-1911, 1913, 1931-1937, sygn. 170, 198-200

Dzieje twórcy:

Urzędy stanu cywilnego w Prusach utworzono z dniem 1 października 1874 r. Terenem działania urzędów w przypadku gminy miejskiej był obszar danego miasta, a w przypadku gmin wiejskich teren jednej, dwóch lub kilku gmin. Funkcję urzędnika stanu cywilnego (na ogół) sprawował burmistrz. Urzędy uległy likwidacji w styczniu 1945 roku.

Daty skrajne:

1874-1937

Klasyfikacja:

urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne

Nazwa twórcy:

Daty:

1874-1919, 1931-1937.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Standesamt Lowin

Języki:

niemiecki

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

254

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

0

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

2.28

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
spis roboczy Tak