Urząd Stanu Cywilnego w Pszczewie

Sygnatura
66/479/0
Liczba serii
3
Liczba skanów
26006

Zawartość:

1. Księgi urodzeń, 1874-1920, sygn. 1-49, 136-139, 142, 148, 151, 154, 156, 159-162, 167-168, 171-179, 184-185 2. Księgi małżeństw, 1874-1908, 1917-1920, sygn. 50-73, 75-94, 140-141, 143, 144, 146, 149, 152, 157, 163-164, 169, 180, 186-189 3. Księgi zgonów, 1874-1920, sygn. 74, 95-135, 145, 147, 150, 153, 155, 158, 165-166, 170, 181-183, 197-205

Dzieje twórcy:

Urzędy stanu cywilnego w Prusach utworzono z dniem 1 października 1874 r. Terenem działania urzędów w przypadku gminy miejskiej był obszar danego miasta, a w przypadku gmin wiejskich teren jednej, dwóch lub kilku gmin. Funkcję urzędnika stanu cywilnego (na ogół) sprawował burmistrz. Urzędy uległy likwidacji w styczniu 1945 roku.

Daty skrajne:

1874-1920

Klasyfikacja:

urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne

Nazwa twórcy:

Daty:

1874-1907, 1911-1920.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Standesamt Betsche

Języki:

niemiecki

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

205

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

0

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

2.6

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
spis roboczy Tak