Urząd Stanu Cywilnego w Gradyniu

Sygnatura
66/491/0
Liczba serii
3
Liczba skanów
749

Zawartość:

1. Księgi urodzeń, 1876, 1879-1885, 1887, 1892-1893, 1906, sygn. 1-8, 33, 35-37 2. Księgi małżeństw, 1875-1887, sygn. 9-19, 32, 34 3. Księgi zgonów, 1874-1885, 1895 sygn. 20-31

Dzieje twórcy:

Urzędy stanu cywilnego w Prusach utworzono z dniem 1 października 1874 r. Terenem działania urzędów w przypadku gminy miejskiej był obszar danego miasta, a w przypadku gmin wiejskich teren jednej, dwóch lub kilku gmin. Funkcję urzędnika stanu cywilnego (na ogół) sprawował burmistrz. Urzędy uległy likwidacji w styczniu 1945 roku.

Daty skrajne:

1874-1887, 1892-1893, 1906

Klasyfikacja:

urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne

Nazwa twórcy:

Standesamt Matschdorf

Daty:

1874-1887, 1892-1893, 1906-1906.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Standesamt Gräden

Języki:

niemiecki

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

37

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

0

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.3

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
spis roboczy Tak