Urząd Stanu Cywilnego w Dargomyślu

Sygnatura
66/512/0
Liczba serii
3
Liczba skanów
1229

Zawartość:

1. Księgi urodzeń,1879-1881, 1887-1889, 1896-1899, sygn. 1-9 2. Księgi małżeństw, 1876, 1880-1883, 1886-1891, 1894-1895, 1898-1923, 1933-1940, 1942, sygn. 10-21, 38-45 3. Księgi zgonów, 1877, 1879, 1881-1882, 1884, 1886-1891, 1893-1897, 1899-1908, 1923-1924, 1935-1942, sygn. 22-37, 46-51

Dzieje twórcy:

Urzędy stanu cywilnego w Prusach utworzono z dniem 1 października 1874 r. Terenem działania urzędów w przypadku gminy miejskiej był obszar danego miasta, a w przypadku gmin wiejskich teren jednej, dwóch lub kilku gmin. Funkcję urzędnika stanu cywilnego (na ogół) sprawował burmistrz. Urzędy uległy likwidacji w styczniu 1945 roku.

Daty skrajne:

1876-1942

Klasyfikacja:

urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne

Nazwa twórcy:

Daty:

1876-1908, 1909-1942.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Standesamt Darrmietzel

Języki:

niemiecki

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

51

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

0

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.47

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
spis roboczy Tak