Urząd Stanu Cywilnego w Ośnie Lubuskim

Sygnatura
66/525/0
Liczba serii
3
Liczba skanów
6624

Zawartość:

1. Księgi urodzeń, 1874-1910, 1911-1913, 1914-1917 sygn. 1-32, 65, 67, 70, 72, 75, 77, 79, 81, 84, 85, 88, 90 2. Księgi małżeństw, 1900, 1907-1910, 1911-1913, 1915-1917 sygn. 33, 68, 71, 73, 76, 78, 79, 80, 82, 86, 89, 91 3. Księgi zgonów, 1874-1907, 1909, 1913, 1915 sygn. 34-64, 66, 69, 74, 83, 87

Dzieje twórcy:

Urzędy stanu cywilnego w Prusach utworzono z dniem 1 października 1874 r. Terenem działania urzędów w przypadku gminy miejskiej był obszar danego miasta, a w przypadku gmin wiejskich teren jednej, dwóch lub kilku gmin. Funkcję urzędnika stanu cywilnego (na ogół) sprawował burmistrz. Urzędy uległy likwidacji w styczniu 1945 roku.

Daty skrajne:

1874-1913

Klasyfikacja:

urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne

Nazwa twórcy:

Daty:

1874-1913.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Standesamt Drossen

Języki:

niemiecki

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

91

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

0

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.27

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
spis roboczy Tak