Zakłady Stolarki Budowlanej "Stolbud" w Gorzowie Wielkopolskim

Sygnatura
66/966/0
Liczba serii
30
Liczba skanów
121

Zawartość:

1. Dział Organizacyjny, 1951-2003, sygn. 16-122, 279-290, 245; 427-523, 550-563: statut, schemat organizacyjny, regulaminy organizacyjne, dokumenty rejestracji zakładu, instrukcje, zarządzenia wewnęrzne, pisma okólne, polecenia służbowe, protokoły z kontroli, protokoły z posiedzeń organów kolegilanych, normatywy kancelaryjne, protokoły z posiedzeń zarządu, protokoły z posiedzeń rady nadzorczej 2. Dział Ekonomiczny, 1952-2003, sygn. 123-244, 244-278; 523-549: plany produkcyjne i sprawozdania, sprawozdania dla GUS, plany kosztów i finansowe, analizy ekonomiczne 3. Dział Księgowości, 1957-2003, sygn. 291-377, 564-577: bilanse i orzeczenia z badania bilansów 4. Konferencja Samorządu Robotniczego, 1951-1981, sygn. 378-421: protokoły z posiedzeń 5. Rada Pracownicza, 1984-1994, sygn. 422-426: protokoły z posiedzeń 6. Dokumentacja fotograficzna, 1954-1989, sygn. 1-15: kronika zakładu, kroniki koloni letnich, zdjęcia z uroczystości zakładowych, portrety pracowników, zdjęcia zakładu i wyrobów, uroczystości społeczno-polityczne, dyplomy uznania i listy gratulacyjne

Dzieje twórcy:

Daty skrajne:

1951-2003

Klasyfikacja:

instytucje gospodarcze

Nazwa twórcy:

Daty:

1951-2003.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

polski

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

577

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

0

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

4.2

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
spis roboczy Brak danych