Cech ślusarzy miasta Gorzowa Wielkopolskiego

Sygnatura
66/1026/0
Liczba serii
0
Liczba skanów
9

Zawartość:

Jeden z dokumentów dotyczy potwierdzenia prawego urodzenia dla zagrodnika George Meister (ojciec) i zagrodnika Dawid Burgmeister (syn) z Reutwen przez Joachima Erdtmanna von Burgstorff zarządcy Amtu Lebus na podstawie ustnego zeznania zagrodników i chałupników: Jacoba Kleiner i Jacoba Phusen z Reutwen i Hansa Werpel z Pudlow oraz tutejszego proboszcza. Drugi dokument odnosi się do wyzwolin terminatorskich czeladnika Adolfa Hermana Koch urodzonego w Chojnie (Königsberg Nm.), który przez cztery lata terminował u ślusarza Johanna Heinricha Friedricha. Zawiera on następujące informacje, imię i nazwisko czeladnika, miejsce urodzenia, imię i nazwisko majstra oraz okres pobierania nauki.

Dzieje twórcy:

Cechy były to organizacje powołane do obrony interesów rzemieślników. Regulowały one zaopatrzenie w surowiec, kontrolowały produkcję i ustalały ceny. Jako organizacje społeczne spieszyły swym członkom z pomocą, organizowały wspólne życie towarzyskie i religijne. Posiadały własne władze cechowe. Najwcześniejsze informacje o cechu ślusarzy w Gorzowie Wielkopolskim pochodzą z 1640 r. i dotyczą przywileju cechowego. W 1786 r. do cechu należało 12 majstrów, z czego 5 majstrów należało też do cechu rzemiosł pokrewnych. Patronem cechu był senator Werches. W 1863 r. liczba ślusarzy wzrosła do 12 majstrów W 1875 r. było w Gorzowie 15 zakładów ślusarskich i innych zatrudniających 15 pracowników. Od 1900 r. w związku z prowadzeniem w życie ustawy z 1897 r. cech ślusarzy i rzemiosł pokrewnych zaliczony został w Gorzowie do cechów wolnych. Na jego czele stał główny majster Müller. Tradycyjną działalnością tego rzemiosła było wytwarzanie wyrobów metalowych jak zamki, klucze, okucia oraz ostrzenie noży. Wszystkie te czynności ślusarz wykonywał w ślusarni. Jego wyposażenie było różne i zależało od zasobności właściciela warsztatu. Zwyczajowo znajdowały się tam stół ślusarski, młotek, imadło, kątomierz, cyrkiel, pilniki, piły itp. W herbie cechu znajdowały się dwa skrzyżowane klucze.

Daty skrajne:

1692, 1839

Klasyfikacja:

cechy, związki rzemieślnicze

Nazwa twórcy:

Daty:

1692-1692, 1839-1839.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

niemiecki

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

2

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

2

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.01

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.01

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak