Ewangelicka Gmina Wyznaniowa w Trzcielu

Sygnatura
66/1064/0
Liczba serii
6
Liczba skanów
3700

Zawartość:

1. Misje kościelne, 1934–1941, 1 j.a., W zdecydowanej większości odnoszą się do spraw Błękitnego Krzyża (Blue Kreuz) – organizacji zajmującą się pomocom ludziom uzależnionym od alkoholu. Składają się na niego broszury, ulotki, oraz korespondencja związku z pastorem w sprawie zwalczania alkoholizmu wśród parafian. 2. Wybory gminnych organów kościelnych, 1899–1941, 2 j.a., Są to wybory do rady kościelnej jak: karty do głosowania, zgłoszenia na członków do gminnej rady kościelnej rady przez lokalne partie i stowarzyszenia oraz wykazy członków organów kościelnych za poszczególne kadencje. Drugi poszyt dotyczy wyborów na stanowisko pastora w kościele w Trzcielu. Są to życiorysy i podania o przyjęcie na to stanowisko. 3. Stowarzyszenia religijne, 1922–1941, 3 j.a., Są to akta Związku im. Gustava Adolfa i Ewangelickiego Związku Pomocy Kobietom. Składają się na nie odpisy z posiedzeń Ewangelickiego Związku Pomocy dla Kobiet w Prowincji Marchia Graniczna Poznań-Prusy Zachodnie w Pile, korespondencja z Domami Diakonisek, zaproszenia na posiedzenia związku oraz sprawy finansowe związku. Z materiałów Związku im. Gustava Adolfa zachowały się zaproszenia na posiedzenia związku od związków: w Szczecinie (Stettin), Hanowerze, Pile (Schneidemühl) i we Wschowie (Fraustadt), korespondencja parafialna oraz rachunki z podróży pastora i innych osób na posiedzenia związku. 4. Sprawy budowlane, 1912–1943, 4 j.a., Zachowane akta dotyczą budowy Ewangelickiego Domu Opieki nad Młodzieżą, Gminnego Domu Kościelnego, budowy organów i dzwonu w kościele oraz spraw ubezpieczeniowych budynków kościelnych. Szczególnie interesujące są akta dotyczące organów i dzwonów kościelnych. Są to ogłoszenia Królewskiego Konsystorza w Poznaniu o konieczności przekazywaniu dzwonów wykonanych z brązu i piszczałek wykonanych z cyny na cele wojenne, kolekty i zbiórki pieniężne na zakup nowych dzwonów, foldery budowniczych organów i zakładów ludwisarskich na dostawę dzwonów w tym wykonanych z brązu i ze stali. 5. Sprawy finansowe i podatkowe, 1797, 1838–1942, 9 j.a., Są to rachunki kasy kościelnej, sprawy budżetowe oraz podatkowe. Dotyczą one spraw majątkowych jak pożyczki, wszelkiego rodzaju rachunki, podatki, opłaty, roczne budżety i preliminarze budżetowe, spisy podatników. Szczególnie interesujące są akta sygn. 19. Zawierają one inwentarz sprzętów i przedmiotów należących do kościoła. W teczce znajduje się też częściowy plan registratury kościelnej (bez datacji). 6. Sprawy przedszkoli, 1927–1940, 2 j.a., Są to rozporządzenia władz zwierzchnich, podania personelu, oferty i katalogi firm produkujących i sprzedających sprzęty dla dzieci, sprawozdania z działalności przedszkola, sprawy budżetowe i preliminarze budżetowe, dochody i wydatki za poszczególne lata kalendarzowe, spisy dzieci uczęszczających do przedszkola.

Dzieje twórcy:

Wyznawcy luteranizmu w Trzcielu dość długo nie posiadali swojego kościoła gdyż zakazywała im tego konstytucja sejmowa z 1712 r. Do czasu otrzymania zgody na wybudowanie kościoła korzystali do swoich celów liturgicznych z budynku szkoły ewangelickiej położonej przy obecnej ul. A. Mickiewicza. Jednakże za prawo udzielania ślubów, chrztów i grzebanie zmarłych gmina ewangelicka musiała płacić Michałowi Gulskiemu proboszczowi katolickiemu ze Starego Miasta Trzciel 180 grzywien rocznie . Administracyjnie podlegali wówczas do parafii w Bukowcu. Wolność religijna i prawo wybudowania własnego kościoła pojawiła się dopiero w 1775 r. W tym roku protestanci trzcielscy kupili od miasta parcelę położoną na rynku Nowego Miasta z zamiarem wybudowania na nim kościoła. Dało to początek zborowi ewangelickiemu. Jednak kościół zboru bez wieży wybudowano dopiero w 1780 r. W 1782 r. został on poświęcony przez pastora Sturzel. W 1800 r. kościół ten został rozebrany w jego miejscu wybudowano nowy kościół ewangelicki szachulcowy z dzwonnicą. W 1794 r. w kościele zatrudniony był zakrystian i organista. Pierwszym kantorem został C.F. Schimming . W 1925 r. w parafii pracował pastor, dzwonnik i kościelny . W 1793 r. było w Trzcielu 893 protestantów, w 1843 r. – 1450, w 1885 r.- 1420. W 1860 r. do parafii należało 10 miejscowości i 3761 dusz. Zaś w 1930 r. 6 miejscowości, a to: Trzciel, Świdwowiec (Birkenhorst), Jasieniec (Eschenwalde), Lutol Mokry (Naβlettel), Rybojady (Rybojadel) i Sierczynek (Schierzighauland) . Teren ten zamieszkiwało 2609 mieszkańców wyznania ewangelickiego . W 1929 r. do parafii należały 2 cmentarze, kaplica, pastorówka wraz zabudowaniami gospodarczymi. Przy gminie istniała też rada zboru. Liczyła 4 członków. Zrazu przełożonymi kościoła zostali S. Penther, J.M. Richter, J.F. Niessler, (jako przedstawiciele miasta) oraz C.G., Zeitzold oraz K.G. Zeitzold, (jako członkowie gminy wyznaniowej spoza miasta) . Przy parafii działał Ewangelicki Związek Pomocy Kobietom i przedszkole. Początkowo należała do Diecezji w Kargowej Wsi (Karge), a od 1922 r. do Obwodu Kościelnego (Kirchenkreis) Kargowa Wieś (Karge) – Zbąszynek (Neu Bentschen) . Ostatnim pastorem parafii był pastor Schulz .

Daty skrajne:

1797, 1838-1942

Klasyfikacja:

instytucje wyznaniowe

Nazwa twórcy:

Daty:

1797-1797, 1838-1942.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

niemiecki

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

21

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

21

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.3

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.3

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
elektroniczny inwentarz archiwalny zatwierdzony Brak danych