Wydział Powiatowy w Opolu

Sygnatura
45/5/0
Daty skrajne
1811-1944
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Dzieje twórcy:

Daty skrajne:

1811-1944

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1811-1944.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Kreisausschuss Oppeln

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

628

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

0

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

12.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
spis roboczy Tak
elektroniczny inwentarz archiwalny roboczy Nie

zespół otrzymał kartę B zgodnie z pismem NDAP znak ZNA-0031-3/07 z dnia 29.01.2007