Akta miasta Głuchołaz

Sygnatura
45/10/0
Daty skrajne
1425-1945
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Dokumenty: potwierdzenie posiadłości, testament, potwierdzenie ugody, zapisy na rzecz Kościoła, rozstrzyganie sporów, sprawy własnościowe, przepisy dotyczące udzielania ślubów, powinności i czynsze, przywilej warzenia i sprzedaży piwa, ustalenia terminów jarmarków, regesty 1425-1678 (28 j.a.), Akta: statystyka i spisy ludności 1830-1925 (9 j.a.), rada miejska, ławnicy, wybory, protokoły z posiedzeń Rady, sprawozdania, mandat w sprawie przesłuchania reprezentacji miasta, egzekucja długów 1552, 1650, 1716-1717, 1862-1934 (27 j.a.), ubezpieczenia, odszkodowania, stowarzyszenia 1693, 1741-1742, 1862-1928 (9 j.a.), sprawy finansowe miasta 1741-1928 (8 j.a.), gospodarka ziemią 1858-1928 (11 j.a.), urządzenia miejskie, gazowe, elektryczne 1868-1940 (14 j.a.), zabudowa miasta, plany pomiary, regulacje 1837-1927 (5 j.a.), sprawy budowlane szkół i dróg 1867-1928 (8 j.a.), regulacja rzek, zabezpieczenia przed powodziami 1898-1927 (2 j.a.), sprawy rzemiosła, cechy 1562-1928 (10 j.a.), sprawy wyznaniowe, budowa probostwa, obsadzanie stanowisk kościelnych, sprawy roszczeniowe w stosunku do kościoła, fundacje kościelne 1594-1903 (12j.a.), policja, sprawy kryminalne,sprawy porządkowe, sporne 1594, 1739, 1901-1941 (7 j.a.), plan Głuchołaz b.d. (1 j.a.), przes. 19/2004 - 1 j.a., przes.268/2004 - 1j.a., przes.1032/2007 - 1 j.a., przes.1069/2007 - 4 j.a., przes.1210/2008: wydanie koncesji na budowę turbiny dla zakładu, fabryki drewna i tartaku Ernst Nitsche w Głuchołazach 1903 (1 j.a.), budowa obiektów fabryki trumien Josef Müller & CO.Ziegenhals 1909-1937 (1 j.a.); nab. 8109/2015 odpisy dokumentów dotyczące pożyczki oraz objęcia nieruchomości 1574 (1j.a.); nab. 8677/2016: księga protokołów 1923-1939 (1 j.a.).

Dzieje twórcy:

Po raz pierwszy nazwa miejscowości Głuchołazy (Ciginhals) pojawiła się w dokumencie biskupa wrocławskiego Tomasza z roku 1249, w którym biskup przekazuje rycerzowi Smilo las graniczący między innymi z miejscowością Ciginhals. Dokładna data lokacji Głuchołaz nie jest znana. Od jego założenia do 1811 roku miasto było własnością biskupów wrocławskich. Wprawdzie na mocy traktatu w Hubertsburgu z 1763 roku miasto poddane zostało nadzorowi Kamery Wojenno-Dominialnej we Wrocławiu, ale do czasu sekularyzacji w 1810 roku faktycznie znajdowało się pod zarządem przedstawicieli biskupa wrocławskiego. W 1816 roku miasto wraz z całym powiatem nyskim zostało włączone do nowopowstałej Rejencji Opolskiej i pozostało w jej granicach do 1945 roku. Głównym zajęciem mieszkańców Głuchołaz było tkactwo. Po przeprowadzeniu linii kolejowej do Nysy i Prudnika, w Głuchołazach rozwinął się przemysł (fabryki celulozy i papieru, zakłady odzieżowe, fabryki mebli, produkcja artykułów galanteryjnych). Od roku 1877 w mieście zaczął rozwijać się ośrodek uzdrowiskowy. [Na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. Janina Domska, Opole 1991]

Daty skrajne:

1425-1945

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1425-1945.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

184

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

182

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

3.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

3.3

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 182 j.a.
elektroniczny inwentarz archiwalny roboczy Nie

dokumenty z lat 1425-1663 w ilości 23 j.a. przekazało AP Wrocław w 1999 roku (54-2/99), zmikrofilmowano jednostki archiwalne o sygn.1-4, 109-131.Prot. pos.K.M. z dnia 06.11.2009 Nr 8/09.