Akta miasta Kluczborka

Sygnatura
45/13/0
Daty skrajne
1402-1945
Liczba serii
55
Liczba skanów
23

Zawartość:

Dzieje twórcy:

Daty skrajne:

1402-1945

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1402-1945.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

1772

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

0

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

27.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
spis roboczy Tak
elektroniczny inwentarz archiwalny roboczy Nie