Akta miasta Otmuchowa

Sygnatura
45/23/0
Liczba serii
43
Liczba skanów
104

Zawartość:

akta kancelarii miejskiej: poświadczenie darowizny, powinności wojskowe, sprawy spadkowe, 1580-1805 (6 j.a.), akta varia: podział spadku, parcelacja majątku i sprzedaż ziemi, zabudowa parcel, remonty budynków, skargi, sprawy sporne, kradzieże, akta dotyczące urzędu kata, akta dotyczące bractwa kurkowego, akta dotyczące cechów, akta dotyczące spraw parafialnych, rejestry czynszów, opiekunów chóru, księgi gruntowe, księgi hipoteczne, ingrosacyjne, księgi protokołów, spis miejscowości, 1432-1859 (62 j.a.), repertoria, księgi gruntowe i hipoteczne, księgi protokołów, księgi ingrosacyjne, 1576-1867 (24 j.a.), pozwolenia budowlane, plany budynków, plany zabudowań gospodarczych, restauracji i kąpieliska miejskiego, fabryki cukru, rysunki techniczne, plany budowlane, szkice, grunty miejskie 1880-1944 (17 j.a.), przes.1697/2011: spis pozwoleń budowlanych 1924-1927 (1 j.a.); przes. 2448/2016: plany, szkice, rysunki techniczne, kosztorysy oraz pozostała dokumentacja techniczna dotycząca budynków mieszkalnych, użytkowych oraz innych obiektów 1924-1934 (21 j.a.); nab. 8666/2016: materiały ujawnione w wyniku skontrum 1924-1945 (9 j.a.).

Dzieje twórcy:

Otmuchów jako kasztelania istniał od 1000 roku. W roku 1155 wymieniony został w bulli cesarza Hadriana IV jako Otmuchoviensis. W wieku XIII używano nazwy Otemochow, a od 1416 - nazwy Othmuchow. Zamek w Otmuchowie do XIV był siedzibą władz administracyjnych wojskowych kasztelanii. Prawa flamandzkie otrzymał Otmuchów w 1347 roku z rąk biskupa wrocławskiego Przecława z Pogorzeli. Do 1742 roku Otmuchów należał do Księstwa Nyskiego, następnie znalazło się granicach państwa pruskiego. Do 1810 roku było własnością biskupa wrocławskiego. [Na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. Janina Domska, Opole1992]

Daty skrajne:

1580-1945

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1580-1945.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

435

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

407

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

4.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

3.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
elektroniczny inwentarz archiwalny roboczy Nie
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 319 j.a.
inwentarz kartkowy zatwierdzony Tak 2 j.a.

zmiany w rozmiarze zespołu zatwierdzono na posiedzeniu Komisji Metodycznej w dniu 06.11.2009 (protokół nr 8/09)