Akta miasta Wołczyna

Sygnatura
45/27/0
Daty skrajne
1554-1821
Liczba serii
6
Liczba skanów
0

Zawartość:

dokument: poświadczenie testamentu 1583 (1 j.a.), akta: Rada miejska: statuty, przywileje, granice miasta, korespondencja Rady Miejskie 1565-1797 (9 j.a.), korespondencja urzędników miejskich 1589 (1 j.a.), majątek miasta 1604-1721 (1 j.a.), spory kompetencyjne i sądowe 1560-1719 (14 j.a.), targi, mosty, pożary 1581-1821 (3 j.a.), sprawy finansowe, podatki, opłaty 1578-1738 (6 j.a.), akta młynów i cechów miejskich 1574-1685 (9 j.a.), sprawy kościelne i wyznaniowe 1554-1809 (16 j.a.), budynki miejskie 1589-1590 (1 j.a.)

Dzieje twórcy:

Miasto Wołczyn zostało lokowane w 1261 roku na prawie średzkim. Nazwa jaką miało przyjąć brzmiała Fuerstenthal. Administratorem miasta był Cuntzo. Prawdopodobnie od jego imienia pochodzi nazwa Constadt. Polska nazwa miasta ulegała zmianom: Wołczyn, Wałczyn, Wełczyn. Według źródeł niemieckich językiem urzędowym w mieście był język niemiecki. Mieszkańcy Wołczyna zajmowali się rzemiosłem i rolnictwem. Przez miasto prowadził traikt solny Kraków - Wrocław. Wołćzyn stanowił ważny ośrodek tergowy dla sprzedaży skóry i gotowego obuwia. Wyroby skórzane z Wołczyna wywożono na targi w Ostrowie Wielkopolkim i Opolu. W ciągu wieków, miasto kilkakrotnie zmieniało właściela. W latach 1248-1294 Wołczyn należał do księstwa wrocławskiego, 1294-1312 do księstwa głogowskiego, 1312 do księstwa namysłowskiego, 1320 do księstwa oleśnickiego, 1323 do księstwa legnickiego, 1343-1369 do księstwa opolskiego, 1369-1436 do księstwa brzeskiego, 1432-1436 Wołczyn zajęli Husyci pod wodzą Dobka Puchały. Od 1436 właścicielem miasta był książę oleśnicki. W roku 1742 miasto stało się włąsnością państwa pruskiego. W 1820 Wołczyn przyłączono do Górnego Śląska. [Na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. Irena Jurkiewicz, Opole 1964]

Daty skrajne:

1554-1821

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1554-1821, 1554-1821.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

61

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

61

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.3

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
elektroniczny inwentarz archiwalny roboczy Nie
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak
elektroniczny inwentarz archiwalny roboczy Nie
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak

Repertorium 22 - Repertorium der Stadte Kreuzburg, Pitschen, Konstadt