Urząd Obwodowy w Nowej Wsi Królewskiej

Sygnatura
45/30/0
Daty skrajne
1866-1945
Liczba serii
13
Liczba skanów
0

Zawartość:

Dzieje twórcy:

Daty skrajne:

1866-1945

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1866-1945, 1866-1945.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Amtsbezirk Bolko [Königlich Neudorf]

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

239

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

0

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

2.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz kartkowy zatwierdzony Tak
elektroniczny inwentarz archiwalny roboczy Nie
inwentarz kartkowy zatwierdzony Tak
elektroniczny inwentarz archiwalny roboczy Nie

zespół otrzymał kartę B zgodnie z pismem NDAP znak ZNA-0031-3/07 z dnia 29.01.2007