Akta gminy Nowa Wieś Królewska

Sygnatura
45/41/0
Daty skrajne
[1826] 1850-1945
Liczba serii
2
Liczba skanów
0

Zawartość:

Dzieje twórcy:

Daty skrajne:

[1826] 1850-1945

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1826-1826, 1850-1945.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

345

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

0

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

4.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
spis roboczy Tak
elektroniczny inwentarz archiwalny roboczy Nie

Zespół otrzymał kartę B zgodnie z pismem NDAP znak ZNA-0031-3/07 z dnia 29.01.2007r.