Zjednoczone Górnośląskie Zakłady Hutnicze - Spółka Akcyjna Odlewnia w Ozimku

Sygnatura
45/83/0
Daty skrajne
1782-1945
Liczba serii
11
Liczba skanów
0

Zawartość:

ogólne dane dotyczące huty: plany sytuacyjne, opisy map dotyczących fabryki broni w Krasiejowie, walcowni w Jedlicach, Dębskiej Kuźni, huty w Ozimku, zarządzenia 1864-1944 (11 j.a.), zmiany terytorialne huty: wykup i zamiana gruntów, zamiana budynków 1782-1945 (42 j.a.), zarząd i kontrola 1827-1912 (3 j.a.), szkoła hutnicza, biblioteka, oświata pracownicza 1840-1920 (4 j.a.), produkcja, rozbudowa i unowocześnienie huty, sprawozdawczość 1788-1944 (56 j.a.), budownictwo ogólne, remonty, budownictwo mieszkaniowe, budowa przedszkola, domu kultury 1826-1945 (44 j.a.), udział huty w wystawach 1827-1918 (2 j.a.), sprawy finansowe i majątkowe 1851-1941 (9 j.a.), regulacja rzeki Mała Panew 1826-1942 (3 j.a.), sprawy różne 1907-1944 (3 j.a.), dopływ nab.1503/1996 - plany osiedla Małapanew, sprawy gruntowe, umowy najmu mieszkań, odstąpienie parceli na rzecz gminy Ozimek, rachunki, korespondencja w sprawach kupnai dzierżawy parceli, budowa bocznic kolejowych Państwowa Służba Robocza 1823-1944 (19 j.a.)

Dzieje twórcy:

W 1753 roku po zajęciu Śląska przez króla pruskiego Fryderyka II wydano zarządzenie o rozpoczęciu budowy huty w dolinie rzeki Mała Panew, a pierwszy piec uruchomiono w 1754 roku. Początkowo produkowano w niej broń, nastepnie maszyny rolnicze. 3 listopada 1779 roku wszystkie huty na terenie Prus zostały przekazane departamentowi górnictwa i hutnictwa. Ten z kolei oddał śląskie huty pod administrację wrocławskiego Urzędu Górniczego. W latach 1834-1918 nazwa huty brzmiała: Königliches Hüttenamt Malapane O.S., od stycznia 1919 roku - Staatliches Hüttenamt Malapane. W kwietniu 1924 roku huta przeszła do nowopowstałego Preusische Berg werks-und Hütten-Aktien Gesellschaft, Hüttenamt Gleiwitz, Werk Malapane. W 1928 roku administacja techniczna i handlowa huty została przeniesiona do Gliwic i złączona z administracją huty gliwickiej. Po objęciu władzy przez Hitlera huta weszła w skład koncernu Oberhütten Aktien-Gesellschaft Gleiwitz Hutte Edelsthlwerk Malapane. W 1944 roku nazwa huty brzmiała: Oberhütten, Vereinigte Oberschlesische Hüttenwerke Aktiengesellschaft Gusstahlwerk Malapane. [Na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. Helena Lasończyk, Opole 1962 ]

Daty skrajne:

1782-1945

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1782-1945.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Oberhütten Vereinigte Oberschlesische Hüttenwerke Aktiengesellschaft - Gusstahlwerk Malapane

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

205

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

177

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

4.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

3.5

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 177 j.a.
elektroniczny inwentarz archiwalny roboczy Nie