Miejskie Gimnazjum Męskie w Opolu

Sygnatura
45/97/0
Daty skrajne
1908-1945
Liczba serii
2
Liczba skanów
0

Zawartość:

akta ogólne szkoły 1927-1945 (4 j.a.), akta dotyczące nauczycieli 1934-1944 (1 j.a.), akta dotyczące uczniów 1908-1935 (8 j.a.), akta dotyczące nauki religii 1934-1941 (1 j.a.), akta dotyczące obchodów i wakacji szkolnych 1934-1944 (1 j.a.), akta dotyczące biblioteki 1934-1944 (1 j.a.), akta egzaminów, świadectwa odejścia, kopie orzeczeń urzędu skarbowego 1910-1945 (9 j.a.)

Dzieje twórcy:

Otwarcie nowozałożonej szkoły realnej w Opolu nastąpiło w roku 1907. W roku 1911 szkoła ta uznana została jako szkoła średnia i rozbudowana w 1914 roku do rzędu szkół z pełnym programem nauczania. Z zachowanych materiałów archiwalnych wynika, że szkoła została na podstawie dekretu ministra do spraw wyznańa i nauki z dnia 9 maja 1917 roku uznana jako wyższa szkoła realna - Oberrealschule. Do szkoły tej uczęszczała w zasadzie wyłącznie młodzież męska. Odstępstwa od tej zasady były, co stwierdzono na podstawie ocalałych akt, które świadczą o tym, że uczęszczały do niej także dziewczęta. W okresie II wojny światowej przed nadejściem frontu nauka odbywała się w jednej ze szkół wiejskich pod Opolem, ze względu na to, że budynek szkoły w czasie wojny był kilkakrotnie ewakuowany. Likwidacja szkoły nastąpiła faktycznie z chwilą wycofania administracji niemieckiej z prawobrzeżnej części Opola i zajęcia jej przez wojska radzieckie w styczniu 1945 roku. [Na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. Stefan Spychalski , Opole 1973 ]

Daty skrajne:

1908-1945

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1908-1945.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Moltke-Schule Städtische Oberschule für Jungen in Oppeln

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

45

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

45

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

1.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
elektroniczny inwentarz archiwalny roboczy Nie
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak

We wstępie do inwentarza umieszczono informację o wybrakowaniu 6 j.a. w 1973 roku - brak wpisu ubytku w księdze nabytków i ubytków, zmiany w rozmiarze zespołu zatwierdzono na posiedzeniu Komisji Metodycznej w dniu 06.11.2009 (protokół nr 8/09)