Cechy miasta Głuchołaz

Sygnatura
45/113/0
Daty skrajne
1593-1817
Liczba serii
4
Liczba skanów
0

Zawartość:

potwierdzenie przywilejów cechu bednarzy 1593 (1 j.a.), ugoda między radnymi miasta a cechem rębaczy mięsa 1672 (1 j.a.), potwierdzenie przywileju cechu rębaczy mięsa 1672 (1 j.a.), nadanie praw miejskich czeladnikowi cechu tkaczy 1817 (1 j.a.), poświadczenie nauki zawodu 1804 (1 j.a.).

Dzieje twórcy:

Cechy były to zawodowe organizacje rzemieślników, do których należeli wszyscy majstrowie chcący uprawiać rzemiosło w mieście. Zasadniczym celem cechów była obrona interesów ich członków przed kupcami oraz przed konkurencją ze strony rzemieślników nie zrzeszonych w cechu a także przed majstrami innych specjalności. Do głównych zadań cechu należało wykształcenie uczniów i czeladników na przyszłych mistrzów cechowych . Prawa miejskie otrzymały Głuchołazy w 1263 roku. W 1428 roku miasto zostało zniszczone przez husytów. Do początków XIX w.było własnością biskupów wrocławskich.. Od średniowiecza w Głuchołazach działały następujące cechy: młynarze, piekarze, rzeźnicy, krawcy, połączone cechy kowali i ślusarzy, połączone cechy rymarzy, garbarzy, siodlarzy i kuśnierzy, szewcy, połączone cechy bednarzy i kołodziei, stolarze i tkacze. Upadek znaczenia rzemiosła miejskiego nastąpił w XIX w. wraz z rozwojem na szerszą skalę przemysłu i handlu. [Na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. Janina Domska , Opole 2003]

Daty skrajne:

1593-1817

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1593-1817.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

5

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

5

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
elektroniczny inwentarz archiwalny roboczy Nie
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak

zmikrofilmowano jednostki archiwalne o sygnaturach 1-5.