Spółdzielcze Przedsiębiorstwo Budowlane w Opolu

Sygnatura
45/400/0
Daty skrajne
1946-1951
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

bilanse finansowe 1946 (1 j.a.), sprawozdania finansowe 1947/1948 (1 j.a.), bilans 1949-1951 (2 j.a.), protokoły rewizyjne 1947-1951 (1 j.a.)

Dzieje twórcy:

Spółdzielnia Rzemiosła Budowlanego "Wspólna Praca" w Opolu zrejestrowana została w Sądzie Okręgowym w Opolu pod nr R.S.6 dnia 12 października 1945 roku. Z dniem 15 października tegoż roku Społdzielnia rozpoczęła swoją działalność. Zgodnie ze statutem miała wykonywać wszelkie prace stolarskie, ślusarskie, blacharskie, szklarskie i malarskie oraz przygotowywała do tych zawodów swoich członków. Faktycznie wykonywała prace remontowo-budowlane oraz zajmowała się sprzedażą deasek i progów kolejowych, a także wynajmem własnych środków przewozowych. Z dniem 1 stycznia 1948 roku nastąpiło połączenie, a fktycznie przejęcie agend omawianej Spółdzielni przez Spółdzielnię Wytwórczo-Budowlaną "Spólnota Pracy' w Opole. Spółdzielnia ta posiadała 2 cegielnie, tartak, stolarnię budowlaną, warsztat instalacyjny. Świadczyła usługi budowlane oraz prowadziła sprzedaż materiałów budowlanych. Od 1 kwietnia 1948 roku zakład ten nosił nazwę Spółdzielcze Przedsiębiorstwo Budowlane Spółdzielnia Pracy i Użytkowników w Opolu. Zakład ten wykonywał w dalszym ciągu roboty budowlane naziemne, elektro-instalacyjne i instalacje wodociagowo-kanalizacyjne. Poza tym prowadził 3 stolarnie (1 w Opolu i 2 w Nowej Wsi Królewskiej, 2 cegielnie (w Opolu i Krośnicy) oraz tartak w Łubnianach. Przedsiębiorstwo zakończyło działalność z dniem 31 października 1950 r. Przejete zostało przez Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego nr 17, poźniejsze Opolskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Nr 1 w Opolu. [Na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. Stefan Czech, Opole 1975]

Daty skrajne:

1946-1951

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1946-1951, 1946-1951.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

5

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

5

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.1

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
elektroniczny inwentarz archiwalny roboczy Nie
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak
elektroniczny inwentarz archiwalny roboczy Nie
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak

w księdze nabytków i ubytków brak wpisu ubytku (informacja o ubytku podana we wstępie do inwentarza s.3)