Sąd Obwodowy w Byczynie

Sygnatura
45/1212/0
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

sprawy ogólne 1828-1944 (19 j.a.), akta spraw cywilnych 1931-1944 (3 j.a.), księgi gruntowe 1778-1991 (24 j.a.), akta gruntowe 1926-1932 (1 j.a.), akta handlowe 1878-1943 (12 j.a.), rejestry i akta spółek 1889-1944 (27 j.a.), akta firm 1899-1941 (1 j.a.), postępowania oddłużeniowe 1928-1944 (3 j.a.), testamenty i sprawy spadkowe 1810-1944 (428 j.a.), sprawy rodzinne i opiekuńcze 1750-1944 (3 j.a.) sąd do spraw dziedzicznych gospodarstw rolnych 1933-1944 (199 j.a.), akta majątku Boroszów 1743-1744 (1 j.a.), umowy 1757-1858 (1 j.a.), przes.1744/2012: repertorium 223b Sądu Obwodowego w Byczynie 1938 (1 j.a.), sprawy opiekuńcze dziecka polskiej robotnicy 1942-1943 (1 j.a.), sprawy testamentowe 1804-1817, 1837, 1846-1850 (4 j.a.); przes. 2310/2015: sprawy urodzeń i małżeństw ludności żydowskiej 1848-1900 (3 j.a.); przes. 2311/2015 testamenty i sprawy spadkowe 1821-1844 (12 j.a.).

Dzieje twórcy:

Sąd Obwodowy w Byczynie rozpoczął działalność w 1879 roku na podstawie zarządzenia króla pruskiego Wilhelma z 5 lipca 1879 roku. Swoim zasięgiem objął miasto Byczynę, okręg Kostowa, Jaśkowic, Proślic, Komorzna i Roszkowic. 1 października 1907 pod jurysdykcję sądu w Byczynie włączono okręgi Dobiercic i Biskupic, a w 1932 roku gminy Gosław i Nasale. Sąd Obwodowy w Byczynie rozpoczynając urzędowanie przejął w sukcesji akta wcześniej urzędującego Królewskiego Sądu Miejskiego i Ziemskiego w Byczynie (Königlische Land und Stadt Gericht zu Pitschen, i Komisji Sądowej ( Kreis Gerichts Commission) w Byczynie i urzędu sądowego (Gerichts Amt) w Roszkowicach. Sąd Obwodowy w Byczynie podlegał sądowi krajowemu (Landgericht) w Opolu i wyższemu sądowi krajowemu (Oberlandgericht) w Katowicach. Sąd ławniczy (Schöffengericht) oraz sąd pracy (Arbeitsgericht) dla obszaru znajdującego się w kompetencjach sądu w Byczynie działały przy Sądzie Obwodowym w Kluczborku. Właściwy Wyższy Sąd Pracy znajdował się w Gliwicach. Nowe zadanie przyniosła dla sądu w Byczynie ustawa o dziedzicznych gospodarstwach rolnych z 29 września 1933 roku . Sąd Obwodowy stał się mianowicie również sądem do spraw dziedziczenia gospodarstw rolnych dla swojego okręgu. (Anerbengericht). W sprawach tych orzekał urzędujący od 1934 roku radca sądowy Dr Thiele jako przewodniczący składu sędziowskiego, składającego się z sędziego i dwóch chłopów jako ławników (ławników powołano sześciu, skład sędziowski się zmieniał) . W 1941 roku pojawiły się propozycje likwidacji sądu bądź połączenia z innym większym sądem obwodowym Ze względu jednak na trudności komunikacyjne w połączeniach z Kluczborkiem decyzję tą wstrzymano. W 1942 roku sąd obwodowy w Byczynie miał pod swoją jurysdykcją 11 946 osób. W sądzie pracował 1 sędzia Dr Thiele. Sąd Obwodowy w Byczynie działał lipca 1943 roku, kiedy to w ramach oszczędności wojennych został zlikwidowany , a jego sprawy przeniesione do sądu w Kluczborku. W Byczynie odbywały się, jedynie w każdy czwartek od godziny 9-16, sesje wyjazdowe sądu kluczborskiego. [Na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. Aleksandra Starczewska - Wojnar, Opole 2004]

Daty skrajne:

[1750] 1879-1944 [1991]

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1750-1750, 1750-1750, 1879-1944, 1879-1944, 1991-1991, 1991-1991.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Amtsgericht Pitschen

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

765

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

722

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

5.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

4.6

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
spis roboczy Tak 21 j.a.
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 722 j.a.
spis roboczy Tak 21 j.a.
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 722 j.a.

Baza danych IZA.