Akta stanu cywilnego Okręgu Bożniczego w Łosicach

Sygnatura
35/1757/0
Liczba serii
6
Liczba skanów
0

Zawartość:

AKTA CYWILNE księgi wtóropisowe urodzeń, małżeństw i zgonów (duplikaty) z lat 1861-1862, 1864-1869, 1871-1872, 1876-1877, 1887, 1891-1896, 1898-1900, 1902-1910, sygn. 1-30, 39 (31 j.a.), brak aktów małżeństw i zgonów z 1906; alegaty z lat 1861-1862, 1864-1867, 1869, 1891-1896, 1898-1900, 1902, 1904, sygn. 25, 31-38 (w tym odrębnych 8 j.a.);

Dzieje twórcy:

Siedziba okręgu: Łosice (pow. konstantynowski) Status prawny: urzędy stanu cywilnego i metrykalne - akta metrykalne

Daty skrajne:

1861-1927

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1861-1862, 1864-1869, 1871-1872, 1876-1877, 1887-1887, 1891-1896, 1898-1900, 1902-1910, 1927-1927.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

40

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

0

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
spis roboczy Tak ZoSIA

ZoSIA; baza PRADZIAD; zespół nie został zmikrofilmowany; księgi z lat 1829-1860 są przechowywane w Archiwum Państwowym w Siedlcach (nr zesp. 190); zmiana dat skrajnych zespołu wynika z pomyłek w inwentarzu rozbitego zbioru 113;