Państwowy Ośrodek Maszynowy w Wołczynie

Sygnatura
45/727/0
Daty skrajne
1952-1957
Liczba serii
12
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Organy kolegialne 1 j.a. (1954-1956) Protokoły odpraw roboczych. 2. Akty normatywne 2 j.a. (1952-1957) Zarządzenia i instrukcje jednostek nadrzędnych. 3. Planowanie i sprawozdawczość 4 j.a. (1953-1957) Plany finansowo-gospodarcze, bilanse 4. Ogólne zasady pracy i płacy 1 j.a. (1954-1957) Zatwierdzone premie 5. Zatrudnienie 1 j.a. (1954-1955) Sprawy pracownicze – ankiety pracownicze, pisma pracowników

Dzieje twórcy:

Na mocy Zarządzenia Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 31 grudnia 1949 roku powołano do życia Centralny Zarząd Państwowych Ośrodków Maszynowych. Był on utworzony jako przedsiębiorstwo państwowe z siedzibą w Warszawie. Zarządzenie weszło w życie od dnia 01.01.1950 r. Kilka dni później 2 stycznia 1950 roku Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych nadało CZPOM statut. Według statutu przedmiotem działalności CZPOM było organizowanie, koordynowanie, nadzorowanie, kontrolowanie i ogólne kierownictwo działalności gospodarczej państwowych ośrodków maszynowych. Zarząd miał prowadzić ośrodki maszynowe do czasu powołania przedsiębiorstw państwowych pod nazwą Państwowe Ośrodki Maszynowe. Zadaniem państwowych ośrodków maszynowych było obsługiwanie spółdzielni produkcyjnych w zakresie mechanicznej uprawy roli i naprawy sprzętu technicznego, w miarę możliwości obsługiwanie gospodarstw państwowych położonych w zasięgu działania poszczególnych POM-ów oraz wyłonionych jako zorganizowane grupy mało i średnio-rolnych rolników. Dwa lata później państwowe ośrodki maszynowe na mocy Uchwały nr 366 Prezydium Rządu z dnia 3 maja 1952 roku . przejęły spółdzielcze ośrodki maszynowe gminnych spółdzielni "Samopomoc Chłopska". Po 1956 roku zlikwidowano wiele spółdzielni produkcyjnych, jednak państwowe ośrodki maszynowe działały obsługując kółka rolnicze. W 1970 roku w Polsce istniały 352 POM-y. Po 1989 roku większość ośrodków maszynowych została zlikwidowana, ale część działa nadal . Na podstawie zachowanych materiałów archiwalnych nie jest możliwe odtworzenie dziejów Państwowego Ośrodka Maszynowego w Wołczynie.

Daty skrajne:

1952-1957

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1952-1957, 1952-1957.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

9

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

9

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.1

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
indeks geograficzny Tak
indeks rzeczowy Tak
elektroniczny inwentarz archiwalny roboczy Nie
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak
indeks geograficzny Tak
indeks rzeczowy Tak
elektroniczny inwentarz archiwalny roboczy Nie
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak

zespół przyjęty z Powiatowego Archiwum Państwowego w Kluczborku Baza IZA 6.0