Urząd Stanu Cywilnego w Rożnowie

Sygnatura
45/879/0
Liczba serii
6
Liczba skanów
2373

Zawartość:

Dzieje twórcy:

Daty skrajne:

1874-1936 [1996]

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1874-1936, 1996-1996.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Standesamt Rosen

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

152

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

0

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
spis roboczy Tak
elektroniczny inwentarz archiwalny roboczy Nie

1 j.a.- 0,01 mb. wyłączone z rozsypu w 2002 r. (protokół posiedzenia Komisji Metodycznej nr 5/2002 z dnia 13.12.2002 r.)