Sąd Obwodowy w Głuchołazach

Sygnatura
45/1520/0
Liczba serii
116
Liczba skanów
78

Zawartość:

Sprawy ogólne [1850]1885-1945 (73 j.a.), Akta spraw cywilnych i karnych [1850]1887-1945 (84 j.a.), Urbarze [1748-1828] (4 j.a.), Księgi gruntowe [1752]1879-1944 (276 j.a.), Akta gruntowe [1763]1879-1944 (4185 j.a.), Sprawy gruntowe [1755]-1943 (12 j.a.), Kolej [1872]1885-1907 (9 j.a.), Sprawy podatkowe [1873]1880-1943 (33 j.a.), Rejestry firm [1875]1885-1944 (4 j.a.), Rejestry i akta spółek [1885]1896-1943 (9 j.a.), Rejestry wzorców 1891-1933 (3 j.a.), Listy dłużne,przymusowe egzekucje, postępowanie oddłużeniowe 1903-1944 (37 j.a.), Uwłaszczenia [1837-1857] (2 j.a.), Testamenty i sprawy spadkowe [1846]1879-1945 (696 j.a.), Sprawy rodzinne i opiekuńcze [1785]1879-1944 (925 j.a.), Sprawy dziedzicznych gospodarstw rolnych [1760]1901-1944 (427 j.a.), Wystąpienia z kościoła i synagogi [1873]-1944 (2 j.a.), Współpraca z USC [1875]1889-1944 (47 j.a.), Licytacje 1930-1942 (2 j.a.), Więzienie 1913-1943 (8 j.a.), Akta personalne pracowników sądu 1912-1944 (1 j.a.).

Dzieje twórcy:

Sąd Obwodowy w Głuchołazach rozpoczął działalność w 1879 roku na podstawie zarządzenia króla pruskiego Wilhelma z 5 lipca 1879 roku. Swoim zasięgiem objął z powiatu nyskiego: miasto Głuchołazy oraz gminy Stary Las, Jarnołtówek, Burgrabice, Nowy Świętów, Konradów, Gierałcice, Sławniowice, Bodzanów, Charbielin, Nowu Las, Podlesie oraz Wilamowice Nyskie. Sąd Obwodowy w Głuchołazach rozpoczynając urzędowanie przejął w sukcesji akta wcześniej urzędującego Królewskiego Sądu Miejskiego w Głuchołazach (Königlische Stadt Gericht Ziegenhals) i urzędów sądowych (Gerichts Amt) w Podlesiu oraz część akt z terenu działania sądu w Głuchołazach, ale wcześniej prowadzonych przez Sąd Powiatowy w Nysie (Kreis Gericht in Neisse) jak również akta z przejętych miejscowości podlegających pod Sąd Obwodowy i Komisję Sądową w Nysie ( Kreis Gerichts Commission in Neisse). Sąd ławniczy (Schöffengericht) oraz sąd pracy (Arbeitsgericht) dla obszaru znajdującego się w kompetencjach Sądu Obwodowego w Głuchołazach działały przy Sądzie Obwodowym w Nysie. Sąd Obwodowy w Głuchołazach działał do początku 1945 roku.

Daty skrajne:

[1688] 1879-1945 [2000]

Klasyfikacja:

instytucje ochrony prawa i wymiaru sprawiedliwości

Nazwa twórcy:

Daty:

1688-1688, 1879-1945, 2000-2000.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Amtsgericht Ziegenhals

Języki:

polski, niemiecki

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

6839

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

6652

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

72.14

Ogółem opracowanych metrów bieżących

71.45

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 6652 j.a.
elektroniczny inwentarz archiwalny roboczy Nie

Baza danych IZA 5.0