Sąd Obwodowy w Niemodlinie

Sygnatura
45/1522/0
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Rejestry i akta spraw cywilnych [1819]1888-1945 (148 j.a.), Akta spraw karnych [1616-1778] (4 j.a.), Spisy właścicieli nieruchomości bd (5 j.a.), Księgi gruntowe [1760]1879-1945 [2000] (298 j.a.), Akta gruntowe [1763]1879-1945 [1947] (3834 j.a.), Sprawy budownictwa [1791-1860] (4 j.a.), Rejestry handlowe 1937-1944 (2 j.a.), Akta firm 1924-1939 (1 j.a.), Akta żeglugi śródlądowej 1894-1909 (1 j.a.), Uwłaszczenia i parcelacje [1820]1936-1944 (93 j.a.), Wywłaszczenia, licytacje [1772]1903-1939 (4 j.a.), Testamenty i sprawy spadkowe [1760]1921-1945 (85 j.a.), Akta opiekuńcze 1943 (3 j.a.), Sprawy podatkowe [1829]1902-1943 (12 j.a.), Matrykuły niepodzielnych gospodarstw rolnych 1934-1945 (29 j.a.), Akta niepodzielnych gospodarstw rolnych 1934-1942 (2 j.a.), Protokoły sądów rozjemczych 1904-1932 (2 j.a.).

Dzieje twórcy:

Sąd Obwodowy w Niemodlinie rozpoczął swą działalność w 1879 roku na podstawie zarządzenia króla pruskiego Wilhelma z 5 lipca 1879 roku. Swoim zasięgiem objął powiat niemodliński z wyłączeniem obszarów należących do Sądu Obwodowego w Korfantowie i Lewinie Brzeskim.W 1896 roku spod kompetencji Sądu Obwodowego w Niemodlinie do Sądu Obwodowego w Korfantowie przeszła część gminy Goszczowic i Klucznika, a także cześć majątków: Goszczowice, Klucznik i Ligota Tułowicka, gdyż na tych terenach utworzono poligon. Sąd Obwodowy w Niemodlinie rozpoczynając urzędowanie przejął w sukcesji akta wcześniej urzędującego Królewskiego Sądu Miejskiego w Niemodlinie (Königliche Stadt Gericht Falkenberg), Królewskiego Sądu Miejskiego w Niemodlinie i Skorogoszczy (Königlische Stadt Gericht Falkenberg und Schurgast), Królewskiego Sądu Powiatowego w Niemodlinie (Königliche Kreis Gericht) i urzędów sądowych (Gerichts Amt) w Jakubowicach i Kluczniku, Grabinie, Szydłowcu, Skarbiszowie, Niwkach i Borkowicach, Oldrzyszowicach, Malerzowicach Wielkich, Naroku, Niewodnikach, Starej Jamce, Porębach, Przydrożach Wielkich, Krasnej Górze, Rogowie, majątku w Jakubowicach oraz sądów patrymonialnych: majątku hrabiów Pückler z Szydłowic (Gräflich von Pückler Schedlauer Gerichts Amt), majątku hrabiów Pückler z Rogów ( Gräflich von Pückler Rogauer Gericht Amt), hrabiów von Frankenberg Ludwigsdorf z Tułowic (Gräflich von Frankenberg Ludwigsdorf Tillowitzer Gerichts Amt), majątku w Szydłowicach (Gericht Amt der Herrschaft Schedlau), majątku w Skorogoszczy (Gericht Amt der Herrschaft Schurgast), majątku w Niemodlinie (Gericht Amt der Herrschaft Falkenberg), majatku hrabiów Praschma w Niemodlinie (Reichsgräflich von Praschma Falkenberger Gericht Amt). Od 1933r. działał przy sądzie niemodlińskim sąd do spraw dziedzicznych gospodarstw rolnych (Anerbengericht) . Działalność sądów pruskich na Śląsku, w tym sądu w Niemodlinie, trwała do początku 1945r. [Na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. Zuzanna Mruczek, Opole 2004]

Daty skrajne:

[1616, 1874] 1879-1945 [1958-2013]

Klasyfikacja:

instytucje ochrony prawa i wymiaru sprawiedliwości

Nazwa twórcy:

Daty:

1616-1616, 1874-1874, 1879-1945, 1958-2013.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Amtsgericht Falkenberg

Języki:

polski, niemiecki, łaciński

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

4533

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

4476

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

61.31

Ogółem opracowanych metrów bieżących

57.97

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 4476 j.a.
spis roboczy Tak 6 j.a.
spis zdawczo-odbiorczy Tak 51 j.a.