Sąd Obwodowy w Nysie

Sygnatura
45/1523/0
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

dokumentacja aktowa Sprawy ogólne [1779]1879-1939 -16 j.a. Akta spraw cywilnych [1764]1879-1942 -7 j.a. Księga ingrosacyjna [1808] -1 j.a. Sądownictwo niesporne [1740]1879-1915 -3 j.a. Sprawy gruntowe [1670]1894-1943 -35 j.a. Spisy właścicieli [1725]1879-1900 -5 j.a. Księgi gruntowe majątków ziemskich [1727] 1879-1944 -13 j.a. Księgi gruntowe [1730] 1879-1945[1988] -933 j.a. Akta gruntowe [1670] 1879-1945[2001] -10825 j.a. Rejestry i akta handlowe 1894-1944 -7 j.a. Rejestry i akta spółek [1862]-1900 -1 j.a. Rejestry i akta związków 1900-1944 -4 j.a. Rejestry i akta wzorców 1881-1939 -3 j.a. Rejestry i akta firm [1867]1879-1942 -6 j.a. Rejestry i akta stowarzyszeń [1868]1879-1944 -6 j.a. Uwłaszczenia [1818-1873] -8 j.a. Urbarze [1786]1879-1882 -3 j.a. Testamenty i sprawy spadkowe [1755]1879-1908 -24 j.a. Sprawy rodzinne i opiekuńcze [1790]1879-1944 - 8 j.a. Umowy majątkowe małżeńskie 1900-1944 -3 j.a. Matrykuły niepodzielnych gospodarstw rolnych 1934-1944 -58 j.a. Akta niepodzielnych gospodarstw rolnych 1933-1945 -8 j.a. Wykaz właścicieli kont 1940-1944 -2 j.a.

Dzieje twórcy:

Sąd Obwodowy w Nysie powołany został na podstawie ustawy o ustroju sądownictwa z 27.01.1877r., a działalność rozpoczął w 1879r. Swoim zasięgiem objął powiat nyski z wyłączeniem części podlegających sądom w Otmuchowie, Paczkowie i Głuchołazach, z powiatu grodkowskiego objął obwody Sidzina, Makowice, Czarnolas, Jaszów. W 1890r. pod jurysdykcję Sądu w Korfantowie odłączono gminę Rynarcice i resztę majątku w Rynarcicach. Sąd objął w sukcesji akta swoch poprzedników: sądu miejskiego, książęcego sądu biskupiego, sądu powiatowego i urzędów sądowych z poszczególnych gmin pow.nyskiego.W 1927r. utworzono przy Sądzie w Nysie Sąd Pracy,w 1933r. powołano sąd ds. dziedziczenia gospodarstw rolnych, w 1934r. powołano sąd ds. czystości rasy, od 1936r. przy sądzie w Nysie działał Urząd ds. oddłużeń. Sąd nyski podlegał Sądowi Krajowemu z siedzibą w Nysie i do 1940r. Wyższemu Sądowi Krajowemu we Wrocławiu.Od 1941r.,po zmianach administracyjnych związanych z utworzeniem Rejencji we Wrocławiu i w Katowicach, Sąd Obwodowy w Nysie podlegał Wyższemu Sądowi Krajowemu w Katowicach. W 1942r. Sąd nyski miał pod swoją jurysdykcją 73 000 osób, w sądzie pracowało 8 sędziów, ostatnim dyrektorem był dr Scholz. Sąd Obwodowy w Nysie działał do początku 1945 roku.

Daty skrajne:

[1670] 1879-1945 [1988]

Klasyfikacja:

instytucje ochrony prawa i wymiaru sprawiedliwości

Nazwa twórcy:

Daty:

1670-1670, 1879-1945, 1988-1988.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Amtsgericht Neisse

Języki:

polski, niemiecki, łaciński

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

11982

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

11933

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

129.01

Ogółem opracowanych metrów bieżących

128.5

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
spis roboczy Tak 36 j.a.
elektroniczny inwentarz archiwalny roboczy Nie
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 11933 j.a.

Inwentarz w bazie danych IZA 5.0.