Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Białej

Sygnatura
45/3232/0
Liczba serii
1
Liczba skanów
2179

Zawartość:

chrzty, śluby, zgony 1837-1874 (3 j.a.)

Dzieje twórcy:

Parafia Rzymskokatolicka w Białej (Zülz) powstała prawdopodobnie w XIII w. Najstarsza utrwalona wzmianka o tej miejscowości pochodzi z 1225 roku. Książę opolski w dokumencie datowanym na 29 XI 1225 r. nakazał, aby osadnicy w miejscowości Gościęcin (Kostenthal) posiadali takie same prawa jak mieszkańcy wsi Biała (Bela) . W innych źródłach, wywodzących się z 1279 oraz z 1285 roku , wśród świadków wymieniony został kasztelan z Białej. Z roku 1285 pochodzi również pierwsza wzmianka o tamtejszym proboszczu imieniem Peter, który pełnił funkcję świadka . W roku 1335 Biała była siedzibą archiprezbiteratu . Parafia w Białej została też ujęta w rejestrze świętopietrza z archidiakonatu opolskiego w 1447 roku . W latach 1867-1886 parafia była siedzibą archiprezbiteratu i należały do niej miejscowości: Biała, Stare Miasto z kościołem filialnym, Szonowice (Schönwitz), Wasiłowice (Waschelwitz) oraz Józefów (Josephsgrund / Josefsgrund) . W 1947 roku parafii bialskiej, oprócz miasta Biała, podlegały następujące miejscowości: Józefowice (obecnie Józefów), Stare Miasto, Szynowice (obecnie Szonowice) oraz Wasiłowice . W roku 1950 duszpasterstwo w parafii objęli ojcowie kamilianie . W latach 1974-1981 parafia była nadal parafią dekanalną i obejmowała miasto Biała i następujące miejscowości: Józefówek, Stare Miasto, Szynowice oraz Wasiłowice . Parafia Rzymskokatolicka w Białej nadal funkcjonuje.

Daty skrajne:

1837-1874

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1837-1874.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

4

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

4

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.1

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak

zinwentaryzowano za pomocą bazy danych IZA 6.01; zespół wydzielono z zespołu nr 138 Parafie Katolickie Śląska Opolskiego - zbiór szczątków zespołów - szczątek 138/160 Parafia Katolicka Biała