Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Bogacicy

Sygnatura
45/3235/0
Liczba serii
1
Liczba skanów
1168

Zawartość:

chrzty, śluby, zgony 1811-1813, 1834-1836, 1844-1850, 1868-1871 (3 j.a.)

Dzieje twórcy:

Początki parafii w Bogacicy (Bodland) mają związek z protestantyzmem, który dotarł na okoliczne ziemie wraz z reformacją w latach dwudziestych XVII wieku . Pierwsze wzmianki o kościele w Bogacicy pochodzą z 1597 roku i dotyczą kościoła ewangelickiego . Już wtedy kościół nosił wezwanie Trójcy Świętej . Po wojnie 30-letniej parafia trafiła w ręce katolików . W 1730 roku do kościoła parafialnego w Bogacicy uczęszczali wierni z Bogacicy, Bażan , Borkowic (Borkowitz), Czapli Starych (Alt-Czapel), Szumu (Schumm) i Wierzchów (Wierzchy). W 1645 roku do Bogacicy przyłączono dawny kościół parafialny w Lasowicach Małych (Klein Lassowitz), a w roku 1649 – kościół w Lasowicach Wielkich (Gross Lassowitz), czyli dawny kościół filialny Lasowic Małych, do którego uczęszczali katolicy z Lasowic Wielkich i Tuł (Thule). W pierwszej połowie XVII wieku do parafii przyłączone zostały również Bierdzany (Bierdzan) z kaplicą-kościołem. Parafia najpierw należała do archiprezbiteratu oleskiego , zaś w roku 1738 lub 1749 utworzono w Bogacicy samodzielny archiprezbiterat, co świadczy o znaczeniu parafii jako ośrodka katolickiego . Parafią dekanalną Bogacica była do 1925 roku . Rozległa, parafia uległa podziałowi. Jako odrębne parafie usamodzielniły się: w 1838 Lasowice Wielkie i Małe, w 1841 Bierdzany, a w 1851 Tuły oraz Wołczyn (Konstadt) . W roku 1867 Bogacica była jednocześnie siedzibą archiprezbiteratu, a do parafii należały następujące miejscowości: Bogacica, Bażany (Basan), Borkowice, Wierzchy, Nowa Bogacica (Carlsgrund), Żabieniec (Fabianswalde), Markotów Mały (Klein-Margsdorf), Smardzka Kolonia (Neuwalde), Zameczek (Jagdschloß), Szum oraz Czaple Stare . W roku 1886 w skład parafii wchodziły wymienione wcześniej miejscowości oprócz Markotowa Małego i Smardzkiej Kolonii. W tabeli miejscowości i odległości Rejencji Opolskiej z tego roku miejscowość Bogacica wymieniona została z przysiółkami: Bogacka Szklarnia (Glashütte), Krężel (Krensel), Żabiniec / Żabieniec (Sabinietz) oraz Fabianswalde , Borkowice – z przysiółkami Kolonia Zbyszów (Carlshof) i Damnik (Damnik), zaś Wierzchy (pisane w formie „Wierschy”) z przysiółkiem Krystyna (Christinenhof). Według Roczników Diecezji Opolskiej z lat 1974 oraz 1981 parafia była częścią dekanatu kluczborskiego, a należały do niej następujące miejscowości: Bogacica, Bażany, Borkowice, Czaple Stare, Krężel, Markotów Mały, Nowa Bogacica, Nowa Wieś, Piece, Szklarnia, Wierzchy, Zameczek i Żabieniec . W roku 1987 Bażany stały się samodzielną parafią . Parafia Rzymskokatolicka w Bogacicy pw. Trójcy Świętej nadal funkcjonuje.

Daty skrajne:

1811-1871

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1811-1871.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

3

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

3

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.1

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak

zinwentaryzowano za pomocą bazy danych IZA 6.01; zespół wydzielono z zespołu nr 138 Parafie Katolickie Śląska Opolskiego - zbiór szczątków zespołów - szczątek 138/7 Parafia Katolicka Bogacica