Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej i Parafii Ewangelickiej w Byczynie

Sygnatura
45/3236/0
Liczba serii
8
Liczba skanów
3271

Zawartość:

księgi metrykalne parafii rzymskokatolickiej: chrzty z lat 1794-1842, śluby z lat 1794-1840, 1842 oraz zgony z lat 1794-1826, 1828-1842 (3 j.a.); księgi metrykalne parafii ewangelickiej: chrzty z lat 1679-1747, 1794-1846; śluby z lat 1679-1707, 1711-1734, 1736-1737, 1794-1846 oraz zgony z lat 1679-1691, 1693-1707, 1710-1747, 1794-1846 (3 j.a.); księgi współoprawne parafii rzymskokatolickiej i ewangelickiej: chrzty, śluby i zgony 1849-1869 (2 j.a.)

Dzieje twórcy:

Dokładna data powstania Byczyny (Pitschen) nie jest znana. Za czasów panowania Kazimierza I Odnowiciela w latach 1041-1052 miejscowość była przejściowo stolicą biskupią . Kolejne udokumentowane wzmianki o niej występują w roku 1213 i 1282, natomiast o proboszczu z Byczyny w roku 1283 . Początki tamtejszej parafii rzymskokatolickiej są nieznane. W wieku XIV parafia miała status siedziby dekanatu . Reformacja dotarła do Byczyny w latach dwudziestych XVI w. i miała dużą siłę oddziaływania: w roku 1532 miejscowy ksiądz Albert Opala przeszedł na luteranizm, a w jego ślady poszła większość mieszkańców miasta oraz niektórzy księża sąsiednich wsi. W tamtym okresie katolicy z Byczyny byli pozbawieni świątyni, w związku z czym na nabożeństwach gromadzili się w XIV-wiecznym kościółku św. Jadwigi (obecnie jest to kaplica cmentarna) w Byczynie lub uczęszczali do Proślic (Proschlitz) . W 1556 roku świątynię katolicką przejęli protestanci, a w latach 1694-1707 znajdowała się znowu przejściowo w rękach katolików. W 1712 roku katolicy wybudowali własny kościół pw. Świętej Trójcy. Spłonął on jednak w 1757 roku. Obecnie istniejący kościół zbudowano w roku 1767 . W latach 1867-1886 do Parafii Rzymskokatolickiej w Byczynie archiprezbiteratu bogacickiego należały następujące miejscowości powiatu kluczborskiego: Chałupki (Adolfsthal), Paruszowice (Baumgarten), Barkhausen, Biskupice (Bischdorf), Birkenfeld, Borek, Bruny (Brune), Carlsthal, Kostów (Costau), Erdmannshain, Gołkowice (Golkowitz), Gosław (Goslau), Guzanów (Gusenau), Jakubowice (Jacobsdorf), Jaśkowice (Jaschkowitz), Kochłowice (Kochelsdorf), Rożnów Dolny (Nieder-Rosen), Rożnów Górny (Ober-Rosen), Miechowa (Omechau), Byczyna, Polowice (Pohlwitz), Polanowice (Polanowitz), Komorzno (Reinersdorf), Roszkowice (Roschkowitz), Rożnów (Rosen), Sarnów (Sarnau), Sierosławice (Schiroslawitz), Dobiercice (Wilmsdorf) i Wojsławice (Woislawitz) . W latach 1974-1981 do parafii należały: Byczyna, Jaśkowice oraz Gołkowice, gdzie znajdował się poewangelicki kościół filialny . Parafia Rzymskokatolicka w miejscowości Byczyna nadal funkcjonuje. Historia Parafii Ewangelickiej w Byczynie była związana z parafią katolicką. Obecny kościół ewangelicki pod wezwaniem św. Mikołaja został wzniesiony pod koniec XIV w. pierwotnie jako katolicki kościół parafialny. W połowie XVI w. świątynię przywłaszczyli sobie ewangelicy. W latach 1694-1707 świątynia znalazła się z powrotem w rękach katolickich, po czym wróciła już na stałe w posiadanie ewangelików. W latach 1790-1791 przeszła gruntowny remont . Do Parafii Ewangelickiej w Byczynie w 1886 roku należały tylko miejscowości Jaśkowice i Byczyna . Za czasów pastora Hermanna Koelinga w latach 1886-1888 nastąpiła druga gruntowna renowacja kościoła. Po II wojnie światowej większość ewangelików została zmuszona do opuszczenia Byczyny, a ich kościół, jako filialny, został przyłączony do Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Wołczynie .

Daty skrajne:

1679-1869

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1679-1869.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

8

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

8

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.5

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak

zinwentaryzowano za pomocą bazy danych IZA 6.01; zespół wydzielono ze szczątku 138/12 Parafia Katolicka Byczyna oraz ze szczątku 139/6 Parafia Ewangelicka Byczyna