Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Czarnowąsach

Sygnatura
45/3239/0
Liczba serii
1
Liczba skanów
1039

Zawartość:

chrzty, śluby, zgony 1852-1874 (1 j.a.)

Dzieje twórcy:

Pierwsze wzmianki o klasztorze w Czarnowąsach (Czarnowanz) pochodzą z datowanych na początek XIII wieku nekrologów księżnej Ludmiły. Pierwotne i nowe nadania dla klasztoru potwierdzone zostały w dokumencie biskupa wrocławskiego Wawrzyńca z dnia 25 maja 1223 r . Nazwa miejscowości Czarnowąsy potwierdzona została również w 1228 roku, kiedy książę opolski Kazimierz przeniósł tutaj z Rybnika klasztor. Prawdopodobnie wtedy erygowano również parafię. Aż do sekularyzacji kościół klasztorny był jednocześnie kościołem parafialnym, a każdy prepozyt klasztoru pełnił równocześnie funkcję proboszcza parafii w Czarnowąsach . Po sekularyzacji zakonów w 1810 roku zakon uległ kasacie, a duszpasterstwo przejęli księża diecezjalni . Parafia Rzymskokatolicka w Czarnowąsach należała do archiprezbiteratu siołkowickiego i obejmowała w latach 1867-1886 następujące miejscowości: Czarnowąsy, Wróblin (Frauendorf), Biadacz (Biadacz), Świerkle (Horst), Borki (Borreck), Dobrzeń Mały (Kl.-Döbern / Klein Döbern) oraz Krzanowice (Krzanowitz) . W późniejszym czasie terytorium, jakie obejmowała parafia, nie uległo zmianie . Parafia posiada kościół filialny w Świerklach, który od 1994 roku ma własnego duszpasterza . Na cmentarzu w Czarnowąsach do 2005 roku stał drewniany kościół św. Anny z XVII wieku, znany także jako pielgrzymkowy . Kościół ten spłonął w 2005 roku, a na jego miejscu wybudowano nowy . Parafia Rzymskokatolicka w Czarnowąsach pw. Bożego Ciała i św. Norberta nadal

Daty skrajne:

1852-1874

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1852-1874.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

1

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

1

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.1

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak

zinwentaryzowano za pomocą bazy danych IZA 6.01; zespół wydzielono z zespołu nr 138 Parafie Katolickie Śląska Opolskiego - zbiór szczątków zespołów - szczątek 138/199 Parafia Katolicka Czarnowąsy