Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Dąbrowie

Sygnatura
45/3240/0
Liczba serii
2
Liczba skanów
2894

Zawartość:

chrzty, śluby, zgony 1826-1874 (7 j.a.) (Zapisy dotyczące kościoła parafialnego w Dąbrowie pochodzą z lat 1826-1829, 1831-1835, 1838-1874. Zapisy odnośnie kościoła filialnego w Skarbiszowie obejmują: księgi chrztów z lat 1839-1857, 1860-1874, księgi małżeństw z lat 1839-1855, 1860-1861, 1864-1865, 1867-1869, 1872-1874 oraz księgi zgonów z lat 1839-1855, 1860-1865, 1867-1969, 1872-1874)

Dzieje twórcy:

Początki Parafii Rzymskokatolickiej w Dąbrowie (Dambrau) nie są znane. Tamtejszy kościół pw. św. Wawrzyńca pochodzi prawdopodobnie z połowy XIII w. Po raz pierwszy wzmiankowano o nim w Księdze uposażeń biskupstwa wrocławskiego z ok. 1305 roku . Miejscowość Dąbrowa znalazła się z kolei w wykazie dziesięcin, zredagowanym przez legata papieskiego Galharda de Carceribusa, z 1335 roku . Parafia w Dąbrowie w XV w. należała do archiprezbiteratu niemodlińskiego, co potwierdza rejestr świętopietrza z 1447 roku. W roku 1867 parafia należała do archiprezbiteratu niemodlińskiego i obejmowała: Ciepielowice (Czeppelwitz), Sokolniki (Sokollnik), Wawelno (Bowallno), Karczów (Schönwitz), Skarbiszów (Karbischau), Nową Jamkę (Deutsch-Jamke) oraz Lipową (Polnisch Leipe). Natomiast Prądy (Brande) należały do Parafii Katolickiej w Tułowicach (Tillowitz) . W roku 1886 skład Parafii Rzymskokatolickiej w Dąbrowie się nie zmienił. W miejscowościach Karczów i Skarbiszów parafia posiadała kościoły filialne . W 1935 roku z parafii wyodrębniono parafię Wawelno, która objęła Wawelno, Prądy, Siedliska i Sosnówkę, a w 1957 roku Skarbiszów przyłączono do Naroka. W latach 1974-1981 parafia stanowiła część dekanatu niemodlińskiego, a należały do niej następujące miejscowości: Dąbrowa Opolska, Ciepielowice, Jamka, Karczów, Lipowa i Sokolniki . W roku 1996 wśród miejscowości należących do parafii wymieniane są Dąbrowa , Ciepielowice, Karczów, Lipowa, Nowa Jamka i Sokolniki . Parafia Rzymskokatolicka w Dąbrowie pw. św. Wawrzyńca w Dąbrowie nadal funkcjonuje.

Daty skrajne:

1826-1874

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1826-1874.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

7

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

7

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.2

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak

zinwentaryzowano za pomocą bazy danych IZA 6.01; zespół wydzielono z zespołu nr 138 Parafie Katolickie Śląska Opolskiego - zbiór szczątków zespołów - szczątek 138/16 Parafia Katolicka Dąbrowa